Bestuursvergadering

1 Opening door de voorzitter.

2 Verslagen

2.1 Verslag bestuurscergadering 17 september 2014

2.2 Conceptverslag ledenvergadering 10 juni 2014

3 Ingekomen stukken

4 Organisatorischezaken

4.1 Stand van zaken samenstelling bestuur

5 Voortgang CDA beleid

6 Mededeling fractie over de actuele gemeente politiek

7 rondvraag

8 sluiting

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.