Voorjaarsledenvergadering 2015

Geachte leden,

Algemene ledenvergadering van het CDA in de gemeente Brummen, op dinsdag 12 mei 2015, in een van de zalen van het Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a, 6961 DL, Eerbeek.
Aanvang 19.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur.

Agenda :

1. Opening door de voorzitter.

3. Verslag van de ledenvergadering van nov. 2014 (zie blz …)

4. Ingekomen stukken en  mededelingen.

5. Financieel verslag.

6. Mededelingen van de fractie.

7. Rondvraag met betrekking tot huishoudelijke en politieke onderwerpen.

 

8. Sluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.