12 maart 2017

Jolanda Pierik is de nieuwe CDA wethouder

Jolanda Pierik-Van der Snel is de nieuwe CDA wethouder

Op donderdag 9 maart heeft de gemeenteraad besloten Jolanda Pierik te benoemen als nieuwe wethouder . Zij vult daarmee de lege plek op die is ontstaan door het plotselinge overlijden van wethouder Koos Paauw. In de eerstvolgende vergadering van het college van B en W zal besloten worden welke taken Jolanda Pierik gaat oppakken. Het CDA gaat er van uit dat zij invulling zal geven aan de kerntaken uit de portefeuille van Koos Paauw. Het betreft dan  het sociale domein en financiën.

Na de beëdiging door burgemeester Van Hedel heeft de nieuwe wethouder kort het woord gericht tot de raad. Zij gaf aan met gemengde gevoelens het ambt te aanvaarden, omdat de aanleiding voor deze benoeming een bijzonder verdrietige is. “Uit de contacten die ik de afgelopen weken heb  gehad met vertegenwoordigers van het CDA en de gemeentelijke organisatie, is  gebleken wat Koos Paauw voor de samenleving heeft betekend. Aan mij de opdracht om het komende jaar de zaken waarvoor hij heeft gestaan in zijn geest voortvarend op te pakken. Ik ga daar mijn uiterste best voor doen”. Zij bedankte de gemeenteraad voor het in haar gestelde vertrouwen.

Voorafgaand aan de benoeming heeft het CDA met twee commissies van bestuur en fractie een zorgvuldige selectieprocedure doorlopen. Jolanda Pierik heeft ruime ervaring in bestuurlijke en politieke functies. Van 2010 tot 2014 was zij raadslid in de gemeente Heerde en vanaf mei 2014 tot december 2015 wethouder in diezelfde gemeente. Tot haar takenpakket behoorde o.a. het sociaal  domein, basismobiliteit, onderwijs en sport. Ook ontbreekt het haar niet aan ervaring in management  functies in maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zij was werkzaam bij een zorgaanbieder en in de sociale werkvoorziening. Sinds 2016 werkte ze als sectormanager bij Stichting Sprank. Deze  functie heeft zij als gevolg van haar benoeming per direct beëindigd.

Het CDA heeft er veel vertrouwen in dat Jolanda Pierik met grote inzet en inlevingsvermogen aan de slag gaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.