08 mei 2017

Aankoop Rabobankpand in Eerbeek

Aankoop Rabobankpand aan de Stuijvenburchstraat 66 te Eerbeek.

“Waarom stemde de CDA fractie op 30 maart jl. voor de aankoop van het leegstaande Rabobankpand?” Dit is een vaak gestelde vraag, waarop we graag een antwoord geven. Daarvoor roep ik graag een van onze speerpunten van de gemeenteraadsverkiezingen in  2014 in herinnering: De heropening van een gemeenteloket met volledige dienstverlening in Eerbeek. De vorige coalitie van VVD en IPV had tegen de zin van de oppositiepartijen CDA en PvdA het loket gesloten vanwege bezuinigingen. Inwoners van Eerbeek, onze grootste kern, voelden zich duidelijk achtergesteld. Binnen een week werden meer dan 4100 handtekeningen verzameld tegen de sluiting. De in 2014 nieuw gevormde coalitie van CDA, PvdA en Lokaal Belang zorgde er voor dat in januari 2015 een Gemeentewinkel geopend werd in het Tjark Rikscentrum, helaas niet met de beloofde volledige dienstverlening. Inwoners moesten nog altijd documenten zoals paspoorten en rijbewijzen persoonlijk afhalen in Brummen. Het aanleggen van de voor deze documenten wettelijk vereiste beveiliging kon niet in het Tjark Rikscentrum gerealiseerd worden, een te kostbare en ingrijpende aanpassing in een verouderd gebouw. De beloofde volledige gemeentelijke dienstverlening  kan nu zonder grote ingrepen wel gerealiseerd worden in het voormalige Rabobankpand, omdat de vereiste beveiligingsvoorzieningen er reeds aanwezig zijn. Behalve de gemeentewinkel kunnen ook het Team voor Elkaar en het projectbureau ‘Ruimte voor Eerbeek’ er een plek krijgen.  Daar komt nog bij dat het politiebureau aan de Loubergweg opgeheven wordt en dat men dus op zoek is naar een nieuw onderkomen in het centrum van Eerbeek. Burgemeester Alex van Hedel is daarover met de politie in contact, er heeft al een bezichtiging plaatsgevonden. De politie is enthousiast en wil verder praten. De definitieve beslissing daarover ligt in handen van de Nationale Politie. Er zijn 12 werkplekken beschikbaar, voldoende om Gemeentewinkel, Team voor Elkaar, projectbureau ‘Ruimte voor Eerbeek’ en Politie er onder te brengen. Als de politiepost doorgaat betekent het dat de hele operatie kostenneutraal voor de begroting kan verlopen. Een unieke kans naar de mening van onze fractie om onze verkiezingsbelofte waar te maken. De gemeente is er ten dienste van de inwoners en als het kan op een centrale plek in de samenleving. Uitslag hoofdelijke stemming: 10 voor – 7 tegen. Dat VVD en IPV tegen zouden stemmen was te verwachten, zij waren het immers die vanwege de bezuinigingen het loket in Eerbeek hadden gesloten. Nu voerden ze als belangrijkste tegenargument aan dat in de vastgestelde Ruimtelijke Economische Visie Centrum Eerbeek (REV) is bepaald dat de functie ‘detailhandel’ van het Oranje Nassauplein wordt afgehaald. Alle overige functies, inclusief die met een daaraan ondergeschikte functie van detailhandel zijn en blijven toegestaan zoals bijvoorbeeld een kapsalon, een apotheek etc. De functies wonen en zorg worden toegevoegd.

Gemeentelijke dienstverlening zou in de ogen van de oppositiepartijen op van basis van bovenstaande niet passen aan de Stuijvenburchstraat. Een te zwakke redenering vindt de CDA fractie, voor ons weegt het nakomen van verkiezingsbeloftes zwaarder en bovendien is er op geen enkele andere plek in Eerbeek een pand beschikbaar inclusief de wettelijk vereiste kostbare beveiligingsvoorzieningen. En tenslotte wil de fractie voor de toekomst de handen vrij houden om flexibel in te kunnen spelen op mogelijke andere ontwikkelingen in Eerbeek. We hebben dan ook van harte ingestemd met het nog door wijlen Koos Paauw mede ondertekende collegebesluit.

Gerry Ypma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.