10 oktober 2017

Arjan van der Leest

Samen voor de trots van Eerbeek. Welke kansen ziet Arjan van der Leest?

Naam: Arjan van der Leest

Functie: Directeur de Triangel/De Enk

Woonplaats: Eerbeek

Geboorteplaats: Emmer-Compascuum

Geboortedatum: 8 februati 1964

Wat is er volgens U de laatste jaren goed gegaan in onze gemeente?

Er zijn de laatste jaren in allerlei besluitvormingsprocessen gelukkig steeds meer burgers en organisaties betrokken, er is duidelijk meer geluisterd naar de diverse meningen. Nu komt er  eindelijk het één en ander van de grond waar we al heel lang op gewacht hebben. En natuurlijk, ik begrijp het wel, alles heeft z’n tijd en aandacht nodig, en ja, het zijn niet altijd makkelijke processen. 

Wat zou er nog verbeterd moeten  worden de komende jaren?

Communicatie met burgers/bewoner, maar ik realiseer me dat dat moeilijk is. Maar hier moet de gemeente echt aandacht aan besteden. Volop gebruik maken van social media, gemeente thuis, persberichten etc.  Ik zou heel duidelijk de ambities uitspreken. Hier en hier gaan we voor. Niet te veel ambities tegelijk oppakken. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit. Doe de dingen die je doet, goed! 

Hoe zou u dit aanpakken als u van de gemeente Brummen was?

Ik zou speerpunten benoemen, en ik zou vóór die speerpunten gaan. Niet zo maar ad hoc, maar dit een aantal jaren doorzetten. En dan na bijvoorbeeld 4 jaar deze speerpunten weer herzien. Ik zou heel duidelijk de ambities uitspreken, en burgers betrekken in het proces, maar wel heldere keuzes maken.

Zou u een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van gemeente Brummen? En hoe ziet u die samenwerking dan met de gemeente?

Ik zoek de “Trots van Eerbeek. Er moet hier een Innovatief Papiercentrum komen. Een plek waar bewoners, toerisme, onderwijs, industrie en middenstand elkaar ontmoeten. De horeca kan daar geld verdienen, winkeliers kunnen meer recreanten trekken. De toeristen moeten zich er kunnen vermaken, het moet iets zeggen over de geschiedenis, maar ook over de toekomst. Daar zou ik m’n bijdrage aan willen leveren. Ook het FABLAB dat we nu op onze scholen ontwikkelen past daar goed in. Het FABLAB is een fabriceer laboratorium, het is een omgeving die uitdaagt tot ontwerpend leren. Samen met de kinderen kunnen we er oplossingen bedenken voor problemen die er nog niet zijn maar wel op ons af komen. We kunnen hier kennis maken met nieuwe technologie. Daarin zie ik ook een uitdaging voor het  onderwijs.

Als u in de gemeente zomaar € 20.000,= zou mogen uitgeven, en u mag het aan 2 van onderstaande thema’s besteden. Welke zou u kiezen en waarom? (verkeersveiligheid,  jeugdhulp, mantelzorg, duurzaamheid, sport, wegonderhoud, toerisme, cultuur, bibliotheek, natuurontwikkeling, ontwikkelen agrarische bedrijfsvoering, volkshuisvesting, ontwikkeling detailhandel, ontwikkelen industrie, onderwijs).

Ik wil hier geen keuze uit maken, maar ik zou dit geld in het Innovatieve Centrum stoppen. Daar zitten heel veel van bovenstaande punten in. Ook hier zou ik dan weer zoveel als mogelijk  allerlei organisaties bij betrekken.  Samen voor die “Trots van Eerbeek”, wat een energie zou dat geven!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.