05 november 2019

Nieuwe stap in formatie met CDA, PvdA, GL en D66: concept-coalitieakkoord 'Sociaal, duurzaam en toekomstbestendig' is gereed!

Het CDA heeft samen met PvdA, GroenLinks en D66 een concept-coalitieakkoord bereikt.
Dit akkoord heeft de titel ‘Sociaal, duurzaam en toekomst-bestendig’.

De 4 partijen gaan dit akkoord nu aan de leden van hun partij voorleggen. De leden van het CDA zijn inmiddels uitgenodigd voor een besloten algemene ledenvergadering op dinsdag 12 november 20.00 uur in Plein5 aan het Graaf van Limburg Stirumplein 5 in Brummen. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Op donderdag 14 november wordt het definitieve akkoord gepresenteerd. De benoeming van wethouders door de gemeenteraad kan dan een week later plaatsvinden op 21 november tijdens de maandelijkse besluitvormende raadsvergadering. De 4 beoogde coalitiepartijen willen voor die vergadering een voordracht doen aan de gemeenteraad voor het benoemen van wethouders.

Formateur Annelies van der Kolk heeft de gemeenteraad op donderdagavond 17 oktober bijgepraat over het proces van de coalitiebesprekingen. Ze heeft in die informele vergadering de gelegenheid gegeven aan alle raadsfracties om onderwerpen aan te dragen voor het op te stellen coalitieakkoord. Ook was er de mogelijkheid om aan te geven welke vaardigheden raadsleden belangrijk vinden voor wethouders van de gemeente Brummen. De ontvangen reacties zijn door de onderhandelaars van de 4 partijen meegenomen in de vervolggesprekken. Dit heeft geleid tot een concept-coalitieakkoord voor de periode 2019-2022. Het conceptakkoord borduurt voort op het coalitieakkoord 2018-2022, waarbij het goede behouden is behouden en nieuwe inzichten zijn toegevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.