04 juli 2020

De CDA-fractie is weer voltallig!

Ronald Boerefijn treedt toe tot de CDA-fractie

Op donderdag 2 juli is Ronald Boerefijn benoemd als nieuw raadslid van de gemeente Brummen.  
Ronald is geen onbekende van de raad en het CDA. Van 2010-2014 was hij eveneens CDA-raadslid in Brummen. Hij woont sinds 2005 in het buitengebied bij Hall, is getrouwd en heeft drie kinderen. Ook is Ronald actief binnen de PKN-kerk in Eerbeek.

Gelukkig is de fractie met de komst van Ronald weer compleet.
Op hoofdlijnen is de portefeuilleverdeling als volgt:
Arjan van der Leest: samenleving/onderwijs, energietransitie, bestuur en veiligheid
Ronald Boerefijn: ruimtelijke ontwikkeling, huisvesting, economie, recreatie
Dity Zuidwijk-van Lenthe: sociaal domein, bedrijfsvoering en financiën, tevens fractievoorzitter

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.