24 februari 2020

CDA-lid Ir. Bessel Vrijhof uit Eerbeek 100 jaar!

Ir. Bessel Vrijhof 100 jaar - 24 februari 2020

Het CDA is dankbaar en trots dat we al vele jaren zo’n betrokken en actief lid in ons midden mogen hebben. Er gaat bijna geen ledenvergadering voorbij of hij geeft ‘acte de présence’ en veelal met een persoonlijke bijdrage aan de discussie. Ook in de gemeenteraad maakte hij dikwijls gebruik van de mogelijkheid om tijdens een vergadering in te spreken. Vanaf 2002 maakte ik dat mee. Als de Heer Vrijhof werd aangekondigd als inspreker ging iedereen, inclusief de aanwezige ambtenaren, er even voor zitten! Er volgde dan altijd een goed onderbouwde inhoudelijke bijdrage welke allen aan het denken zette. Zijn op- en aanmerkingen werden echt serieus genomen. Ook het taalgebruik en de spelling in de ambtelijke stukken heeft hij dikwijls onder de loep genomen en steeds weer beloofde men verbetering. Helaas moet ik constateren dat, ondanks de spellingcontrole op de computer, er nog altijd te veel fouten worden gemaakt. Is het nu: Hij heeft de menigte bespeeld of hij heeft de menigte bespeelt? Dat is zelfs voor de spellingcontrole een probleem. 

Toen het een aantal jaren geleden achteruitging met de gezondheid van zijn vrouw, kondigde hij tijdens een CDA-ledenvergadering aan dat hij zich voortaan hoofdzakelijk zou bezighouden met het 'sociale domein', met name de 'zorg', en niet meer met alle overige onderwerpen die aan de orde kwamen. Hij werd bestuurslid van de CDA Senioren Gelderland en is voor velen een voorbeeld hoe mensen zelf de zorg kunnen inrichten om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven.   

Welke vereniging kan zeggen: "Wij hebben een 100-jarig actief en zeer gewaardeerd lid in ons midden?”. Wij zijn er dankbaar voor en hopen dat hij nog dikwijls onze vergaderingen zal kunnen bijwonen.

Op de foto signeert de heer Vrijhof op 22 augustus 2016 in het kerkje in Hall zijn boek 'Waterman in Japanse dienst' over Johannes Cornelis van Doorn.  

Gerry Ypma-Liefers     

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.