21 oktober 2020

Gedupeerden kindertoeslagaffaire Belastingdienst in Brummen?

Hebt u problemen met Belastingdienst en kinderopvangtoeslag?

Dit staat op de website van de Belastingdienst:
“In de fraudeaanpak van kinderopvangtoeslag is veel niet goed gegaan. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij de gevolgen voor en impact op de ouders uit het oog verloren. De kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders is onterecht stopgezet. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hadden zeer lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel omdat zij zijn bestempeld als fraudeur. De premier en de minister en staatssecretaris van Financiën hebben daar hun excuses voor aangeboden.”

Je zult maar onterecht verdacht worden van fraude door de Belastingdienst, als je een aanvraag hebt gedaan voor kinderopvangtoeslag in de afgelopen jaren (tot ca 12 jaar terug).
En vervolgens vooringenomen worden behandeld. Dat wil zeggen dat je vanaf het begin verdacht werd en geen kans had om het tegendeel te bewijzen. De uitbetalingen werden direct stopgezet en bezwaarprocedures duurden veel te lang. Dat is tienduizenden mensen in Nederland overkomen. Meer dan 20.000 ouders is als fraudeur aangemerkt, waarvan 19.000 onterecht.

Gelukkig hebben we in Nederland politici die zich het lot van de gedupeerden hebben aangetrokken. Al jaren is Pieter Omtzigt (CDA) op zoek naar de oorzaak en oplossing van dit probleem, samen met Renske Leijten (SP). Bekijk het filmpje van Pieter Omtzigt (CDA) waar hij de stand van zaken aangeeft van dit moment in een debat met staatssecretaris Van Huffelen op 16 oktober jl. Zij proberen de onderste steen boven te krijgen.

Maar dit proces verloopt zo ontzettend traag, dat een oplossing voor de meeste gedupeerden nog lang niet in zicht is. Dit is onverteerbaar. Het probleem leidt tot zeer ernstige problemen in de privésfeer van de gezinnen. Vele voorbeelden daarvan zijn in de media te lezen en u hoort ze Pieter Omtzigt noemen in het debat. 

Veel mensen die geconfronteerd zijn met deze problematiek laten zich niet horen. Sommige mensen schamen zich ervoor, zoeken de oorzaak bij zichzelf, maken (grote) schulden om de (onterechte) vordering terug te betalen, raken volledig in paniek, verliezen hun baan, relatie en/of huis hierdoor, enz. De terugvorderingen van de Belastingdienst kunnen tot tienduizenden euro’s oplopen.

Eind september hebben de Belastingdienst en gemeenten een afspraak gemaakt om samen hulp te bieden aan gedupeerde gezinnen. Er komt financiële hulp, maar ook andere hulp om hun leven weer op orde te krijgen. 

In het forum van 1 oktober 2020 heeft de fractie CDA Brummen aan het college gevraagd of er in de gemeente Brummen ook gedupeerden zijn. 
Op dat moment kon het college daar nog geen goed antwoord op geven. Een eerste onderzoek had niets opgeleverd.

Maar daarna is er wel actie uitgezet door het college om gedupeerden die in de gemeente Brummen wonen uit te gaan nodigen zich te melden bij een centraal punt in de gemeente: bij het team Geld en Administratie of bij het Team voor Elkaar. Informatie hierover staat in GemeenteThuis (Brummens Nieuws) van 23 oktober. 

Bent u gedupeerde meld u dan via een van onderstaande telefoonnumers of neem contact op met Ans Borninkhof, zij is werkzaam bij de gemeente Brummen.  
Kent u iemand die in de problemen is gekomen door deze kinderopvangtoeslagaffaire met de Belastingdienst? Help hem/haar dan door onderstaande informatie door te geven.

* Ans Borninkhof te bereiken via mail e.borninkhof@brummen.nl of tel 06 36283819.

* Team voor Elkaar, tel. 0575 568568, Tjark Riks Centrum, Eerbeek of Plein 5, Brummen
* Steunpunt Geld en Administratie, tel. 0575 561988

* Landelijk Serviceteam gedupeerdeerden Kinderopvangtoeslag, telefoonnummer: 0800 2358358

 

23-10-2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.