03 januari 2018

Karin van Bergen

Gemeente Brummen staat open voor vernieuwing, maar wat zegt Karin van Bergen over onnodige regelgeving?

Naam:            Karin van Bergen

Functie:         Initiatiefnemer van Ontmoetingsplek De Mollenhof

Woonplaats:             Oeken

Wat is er volgens U de laatste jaren goed gegaan in onze gemeente?

Sinds 2013 woon ik met mijn partner in het prachtige buitengebied van Oeken. Het viel mij in mijn contacten met de gemeente meteen op dat men openstaat voor vernieuwing en dat men bereid is zaken anders aan te pakken. De bewoners staan in de gemeente Brummen centraal. Ik heb medewerking ervaren voor mijn ideeën, zodat De Mollenhof in oktober 2015 geopend kon worden.

Wat zou er nog verbeterd moeten worden de komende jaren?

Kortere lijntjes en minder onnodige regelgeving. Men zou meer uit het gemeentehuis moeten komen en gaan kijken bij de mensen in hun leefomgeving. Het vervoer van de mensen naar De Mollenhof verliep moeizaam. Mensen moesten vaak erg lang wachten op een taxi. Wij regelen daarom zelf met vrijwilligers het vervoer. In de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is opgenomen dat iedereen mee moet kunnen doen. Daar hoort het vervoer ook bij. Nu loopt het gelukkig beter via PlusOv en Handsaam.

Hoe zou u dit aanpakken als u van de gemeente Brummen was? 

Ik zou vooral stimuleren dat mensen hun talenten beter gaan benutten. Iedereen doet ertoe! En als ieder zich bewust wordt van zijn/haar kwaliteit moet je eens kijken hoe het dan gaat stromen. Het is jammer dat het uiteindelijk altijd om geld draait. Het is moeilijk om daaraan te ontkomen.

Zou u een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de gemeente Brummen? En hoe ziet u de samenwerking dan met de gemeente?

Dat doen we al door mensen met of zonder indicatie een fijne ontmoetingsplek te bieden midden in de natuur. De Mollenhof is echt aan het verbinden op verschillende vlakken.  De gemeente kan vooral helpen door het netwerk van zorgaanbieders uit te breiden zodat we van elkaar kunnen leren en ervaringen uit kunnen wisselen. En, wat ik al eerder aangaf, onder de mensen komen en horen wat er speelt zodat het beleid daarop afgestemd kan worden.

Als u in de gemeente Brummen zomaar € 20.000,- zou mogen uitgeven, en u mocht het aan twee van de volgende thema’s besteden, welke zou u dan kiezen en waarom?  Verkeersveiligheid, jeugdhulp, mantelzorg, duurzaamheid, sport, wegenonderhoud, toerisme, cultuur, bibliotheek, natuurontwikkeling, ontwikkelen agrarische bedrijfsvoering, volkshuisvesting, ontwikkeling detailhandel of industrie, onderwijs.

Ik zou het besteden aan mantelzorg en natuurontwikkeling. Wij doen zelf ons best en gaan o.a. met steun van SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) een snoeicursus doen. We zijn ook in contact met het Landschapsnetwerk Brummen omdat we ervan overtuigd zijn dat natuur helend werkt en dat gezonde voeding erg belangrijk is. Ik sluit graag af met de woorden van wijlen wethouder Koos Paauw: “Op De Mollenhof ontmoeten natuur, historie en mensen elkaar!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.