01 maart 2019

Gerhard Bos op 6 maart in Brummen (Plein 5)

Provincie: hindermacht of verbindermacht?

Wat betekent de Provincie Gelderland voor het centrumplan Eerbeek? En welke rol speelt zij bij duurzamer maken van onze gemeente? En wanneer komen de rondwegen er nu? 

CDA-lijsttrekker voor de Provinciale verkiezingen Gerhard Bos spreekt over deze en meer thema’s op woensdagavond 6 maart in Brummen. 

Er zijn wel eens twijfels over de toekomst van de Provincie als bestuurslaag, maar de werkelijkheid is dat zij bij de inrichting van de ruimte, natuur, milieu, verkeer, woningbouw en energietransitie een belangrijke rol speelt. Ook in de gemeente Brummen. Het CDA in Brummen ziet de Provincie daarom niet als een “hindermacht”, maar juist meer als een “verbindermacht”. 

In aanloop naar de Provinciale Verkiezingen geeft Gerhard Bos uitleg over de rol van de provincie en de kansen die zij te bieden heeft. Bijvoorbeeld bij het maken van de omgevingsvisie. Ook is er alle gelegenheid om met elkaar hierover in discussie te gaan. 

Iedereen is vanaf harte welkom in Plein 5, Graaf van Limburg Stirumplein 5 in Brummen. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.