22 februari 2018

Henry Leeflang

Een verknochte Hallenaar als Henry, wat heeft hij allemaal te zeggen?

Naam: Henry Leeflang

Functie: Verkoop adviseur van keukens

Woonplaats: Hall

Geboorteplaats: Hall

Geboorte datum: 22 december 1967l

EEN RAS HALLENAAR

Henry heeft een beetje een hang naar het verleden. Buiten vind je bij hem veel spullen uit de vorige eeuw; ik noem er een paar: Vele big bags met oude stenen (cement moet er nog afgebikt worden), hier gaat hij een schuur van bouwen, 80 mtr bovengrondse elektrapalen met draad, palingrokerij, oude hooiberg met paal in het midden en vele oude potten, pannen en andere spullen uit grootmoeders tijd. Henry is een geboren en getogen Hallenaar en ook nog eens werkzaam in Hall.

Aan Henry zijn dezelfde vragen gesteld als aan de andere “groene stoelzitters”. Zijn antwoorden zijn niet expliciet genoteerd maar zitten in het onderstaande verslag verwerkt.

Het is niet verwonderlijk dat hij heel erg begaan is met zijn dorp. De oprichting van Hall Leeft! heeft hij dan ook van het begin meegemaakt. In het najaar van 2015 werd het dorp bijeengeroepen voor een voorlichtingsavond van de basisschool over het voortbestaan van de school. Er waren drie scenario’s en ze kwamen alle drie neer op stoppen; komende week nog of uiterlijk over een maand. Nou daar was men niet voor gekomen en er ontstond prompt een groot saamhorigheidsgevoel; na deze avond was Hall Leeft! een feit, want de leefbaarheid van het dorp stond op het spel. Men ging voortvarend te werk en er ontstonden naast een stuurgroep diverse werkgroepen. Henry was direct bereid in de werkgroep Hall Bouwt! plaats te nemen. U heeft de laatste tijd kunnen lezen hoe voortvarend deze werkgroep is geweest. Henry is goed te spreken over de betrokkenheid van burgemeester en wethouders van onze gemeente. Zij laten zich de laatste jaren meer zien in het dorp en het College is goed bereik- en aanspreekbaar. Henry heeft het als zeer positief ervaren dat dit burgerinitiatief goed is opgepakt. (Het zou goed zijn als er meer van deze initiatieven elders in de gemeente tot stand zouden komen). Inleven en meeleven vanuit het “gemeentehuis” is zeer aan te bevelen. Henry roept de raadsleden en ambtenaren op om steeds ter plekke te gaan kijken en vervolgens proberen met elkaar oplossingen te vinden. Bovendien ontstaat er op deze manier hopelijk meer vertrouwen in onze bestuurders. Zijn bijdrage aan dit proces heeft hij geleverd met wat deze werkgroep tot nu toe heeft bereikt.

Op de vraag waaraan hij € 20.000 zou uitgeven als hij het voor het zeggen had, was het antwoord al snel duidelijk. Het geld zou hij willen besteden aan een multifunctioneel gebouw -een soort dorpshuis- waar mensen zo zouden kunnen binnenlopen en als er nog geld over is dan besteden om de leefbaarheid van Hall te verbeteren. Het geld besteden in en voor Hall want u begrijpt wel dat Henry niet voor niks een ras Hallenaar wordt genoemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.