26 december 2020

In memoriam

In Memoriam Ir. Bessel Vrijhof   

Op dinsdag 15 december  is ons oudste lid Bessel Vrijhof na een kort ziekbed op honderdjarige leeftijd overleden. Het CDA Brummen-Eerbeek heeft veel aan hem te danken. Zijn niet aflatende betrokkenheid en heldere visie bij ontwikkelingen in de politiek zullen wij blijven koesteren. Hij sloeg nooit een ledenvergadering over en stelde vaak relevante vragen die tot nadenken aanzetten. Of het nu over de zorg ging of over het groenonderhoud in de gemeente, hij was een alom gewaardeerde “inspreker” tijdens bijeenkomsten van de gemeenteraad.  Op een vraag tijdens een interview ter gelegenheid van de as. gemeenteraadsverkiezingen in 2018: “Zou u een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de gemeente Brummen? En hoe ziet u die samenwerking met de gemeente dan?”, antwoordde Bessel als volgt: “Wat in mijn macht is doe ik, dat heb ik ook in het verleden gedaan. Ik blijf actief volgen wat er speelt in de zorg en ik zal waar nodig en mogelijk mijn visie geven en mijn stem laten horen.” Dat heeft hij zeker gedaan. De halfjaarlijkse ledenvergadering van 17 november jl., welke vanwege de corona beperkingen digitaal plaatsvond, heeft hij helaas niet meer kunnen bijwonen hoewel hij zich er wel voor aangemeld had.

Niet onvermeld mag blijven de belangrijke rol van Bessel in de vriendschapsbanden met het Japanse Koriyama. Hij schreef een boekje "Waterman in Japanse Dienst" over Ir. Cornelis Johannes van Doorn de domineeszoon uit Hall die de architect was van de daar aangelegde waterwerken.

We zullen Bessel gaan missen bij het CDA en zijn dankbaar voor het vele wat hij voor ons betekend heeft.

Namens bestuur en fractie CDA Brummen-Eerbeek

Gerry Ypma                                                                                               

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.