19 januari 2023

In Memoriam Willibrord Wedemeijer

Met droefheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Willibrord.

Op Zaterdag 7 januari is één van onze oudere leden op bijna 82 jarige leeftijd overleden.
Willibrord was sinds 1975 lid van het toenmalige KVP. In 1978 kwam hij in de raad van de gemeente Brummen. Toen het CDA in Oktober 1980 werd opgericht werd hij direct lid. Het betekent dat hij bij de verkiezingen in 1982 op de lijst van het CDA stond en ook gekozen werd tot raadslid. Dat herhaalde zich tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 1994-1998. Vijf keer dus.
In april 1999 schreef hij de gemeente een brief waarin hij mededeelde dat hij zich terugtrok uit de raad. De reden werd ik niet gewaar. Ik vermoed dat hij het na 20 jaar raadslidmaatschap wel welletjes vond. Hij naderde de 60 jaar. Op 3 juni van 1999 trad hij terug en kreeg een Koninklijke Onderscheiding. Willibrord bleef lid van het CDA Brummen-Eerbeek.

Willibrord was een allround bestuurder. Hij had een duidelijke, maatschappelijk georiënteerde belangstelling en instelling. Dat blijkt wel uit de diverse bestuursfuncties die hij tijdens zijn raadslidmaatschap, maar vooral ook daarna vervulde. We noemen de Scholenstichting Archipel, de Maatschappelijke Adviesraad Brummen, het Hospice in Zutphen en, naar ik meen actief lid van en zanger bij de St. Janskerk/parochie van Zutphen.

Willibrord was al ziek toen ik hem enige weken voor zijn heengaan, nog kort sprak. Maar hij was nog steeds monter en belangstellend.
Het CDA Brummen-Eerbeek heeft veel aan hem te danken. Hij toonde zich voortdurend betrokken en hij vertoonde een heldere visie als we hem eens naar zijn mening vroegen.
Ook dacht hij nog graag mee over ons verkiezingsprogramma. Het bleek dan vaak dat de “eigenzinnige” Willibrord -zie de rouwkaart- heel grondig de delen bestudeerd had die hij belangrijk vond en daar kritisch, maar vooral ook opbouwend, commentaar op gaf.
Vooral de zorg- en de financiële paragrafen hadden zijn belangstelling. Daaruit bleek dat hij graag toch wel samen naar oplossingen zocht. Zo kenmerkend voor het CDA. Graag in harmonie de problemen oplossen zonder maatschappelijke polarisatie.

We zullen Willibrord gaan missen bij het CDA en zijn dankbaar voor het vele wat hij voor ons betekend heeft.

Namens bestuur en fractie CDA Brummen-Eerbeek

Jaap Ypma                                                                                            15-01-2023

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.