09 maart 2018

Jeroen Beker

Tevreden over de gemeentelijke ondersteuning bij de verplaatsing van het melkveebedrijf in Cortenoever. Wat vertelt Jeroen nog meer?

Naam:            Jeroen Beker 34 j. 

Functie:         Melkveehouder 

Woonplaats: Brummen (Cortenoever)

Wat is er volgens U de laatste jaren goed gegaan in onze gemeente?

Bij de noodgedwongen verplaatsing van ons melkveebedrijf ten gevolge van het programma “Ruimte voor de Rivier” zijn wij heel goed ondersteund en begeleid door de gemeente. Er is alles aangedaan om het hele proces goed te laten verlopen, zodat wij in 2015 op een nieuwe locatie in Cortenoever konden starten.

Wat zou er nog verbeterd moeten worden de komende jaren?

Voor een efficiënte bedrijfsvoering zou zo spoedig mogelijk snel internet aangelegd moeten worden in het buitengebied.

Heggen worden gemiddeld maar eens in de drie jaar gesnoeid. Dat zou vaker moeten, zoals bijvoorbeeld in Voorst waar het snoeien elk jaar gebeurt. Ook de bermen langs de wegen in het buitengebied moeten beter onderhouden worden.

In 2024 moeten alle asbestdaken op stallen en schuren zijn gesaneerd. Mensen wachten daar echter mee tot het uiterste omdat na vervanging een hogere WOZ waarde zal gaan gelden met als gevolg meer belasting betalen. Om de noodzakelijke asbestsanering te stimuleren, zou de gemeente bijvoorbeeld een regeling kunnen treffen waarbij de WOZ waarde niet verhoogd wordt tot 2024 onder de voorwaarde van plaatsing van zonnepanelen op de nieuwe daken (het CDA heeft hierover intussen schriftelijk vragen ingediend bij het college).

Hoe zou u dit aanpakken als u van de Gemeente Brummen was?

Mijn antwoord staat al bij de vorige vraag, het benutten van daken heeft mijn voorkeur  boven het grootschalig opofferen van landbouwgrond voor zonneparken.

Zo u een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de gemeente Brummen? En hoe ziet u de samenwerking met de gemeente?

Ik ben bereid om een bijdrage te leveren aan het opwekken van duurzame energie door het plaatsen van een groot aantal zonnepanelen, niet alleen voor mijn eigen bedrijf maar zeker ook om een flink aantal huishoudens te voorzien van echte groene stroom door verhuur van de ruimte op onze daken.

Als u van de gemeente € 20.000,- zou mogen uitgeven en u mocht het aan twee van de volgende thema’s besteden, welke zou u dan kiezen en waarom? Verkeersveiligheid, jeugdhulp, mantelzorg, duurzaamheid, sport, wegenonderhoud, toerisme, cultuur, bibliotheek, natuurontwikkeling, ontwikkelen agrarische bedrijfsvoering, volkshuisvesting, ontwikkeling detailhandel of industrie, onderwijs.

Ik zou de wegen in het buitengebied verbreden met grasbetontegels om de verkeersveiligheid te vergroten. Niet meer de modder in en schone wegen! Goed voor iedereen en speciaal voor fietsers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.