07 januari 2018

Suzan Lutke

Mooi dat muziekprojecten door vrijwilligers worden ontwikkeld, maar hoe kwetsbaar is dat?

Naam:            Suzan Lutke

Functie:         Trainer, coach & schrijver Kunst en cultuuronderwijs.       (www.lutkelinkt.nl)

Woonplaats:            Eerbeek

Geboorteplaats:      Eerbeek

Wat is er volgens U de laatste jaren goed gegaan in onze gemeente?

Alle muziekverenigingen houden zich bezig met muziekonderwijs voor kinderen in de vrije tijd en ook op de scholen. Kijk maar naar HOB (Music4Kids), Kiemm (kinderen in Eerbeek maken Muziek), DES in de LES en la Fraternité. Al deze verenigingen hebben muziekprojecten ontwikkeld. Daardoor is er deels een gat in de markt opgevuld wat was ontstaan door het wegvallen van de muziekschool in Dieren. Deze vorm van vrijwilligerswerk is een voorbeeld voor veel andere plaatsen en gemeenten in Nederland.

Wat zou er nog verbeterd moeten worden de komende jaren?

Juist doordat deze projecten voor het grootste deel gedragen worden door vrijwilligers is muziekonderwijs kwetsbaar. Hoe zorgen we ervoor dat het door blijft gaan? Dat de kwantiteit en kwaliteit geborgd wordt? Ik vind dat de gemeente daar een belangrijke rol in zou kunnen spelen. Door te faciliteren en te zorgen voor meer continuïteit. Zo kunnen we van ‘leuke projecten’ naar de ‘lange termijn’. Onze gemeente heeft veel kunst en cultuur en is dus heel rijk, dat heeft niets met geld te maken maar met leefbaarheid. We zouden daar veel meer mee kunnen doen. Door bijvoorbeeld het organiseren van gave projecten waar onze prachtige natuur verbonden wordt met de al even mooie cultuur. Kijk bijvoorbeeld in Eerbeek naar het Halloween fietsevent, daar zijn zoveel mensen bij betrokken. Daar gaat het om sport, muziek, theater en vooral de gezamenlijke inzet van alle betrokkenen. Wat een rijkdom!

Hoe zou u dit aanpakken als u van de gemeente Brummen was?

Ik zou met alle partijen samen een visie op cultuur ontwikkelen. Waarom zou je in de gemeente een bloeiend cultureel leven willen hebben? En waar willen we dan met z’n allen heen? Ik zou echt een stip op de horizon zetten, ik zou de partijen die hieraan mee willen werken bij elkaar brengen. Al deze partijen met hun eigenheid, geschiedenis en passie. Als gemeente zou ik dit gesprek faciliteren, en te helpen de stip op de horizon vorm te geven. Nu is het te incidenteel. Samenhang en een gezamenlijke richting kan het alleen maar versterken.

Zou u een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de gemeente Brummen ? En hoe ziet u die samenwerking met de gemeente dan?

Ja. Ik doe al veel in de scholen, ben muziekdocent en dirigent en praat ook mee met de verschillende partijen in de gemeente als het gaat over muziek-, kunst- en cultuuronderwijs. Daarnaast ben ik in het hele land actief als spreker, inspirator en trainer. Ik schrijf mee met visies van kunstinstellingen en gemeenten. Ik zie veel verschillende initiatieven. Die kennis, informatie en inspiratie zou ik ook graag in mijn eigen leefomgeving verspreiden. 

Als u in de gemeente zomaar € 20.000 zou mogen uitgeven en u mag het aan 2 van de onderstaande thema’s besteden. Welke zou u dan kiezen? (verkeersveiligheid, jeugdhulp, mantelzorg, duurzaamheid, sport, wegonderhoud, toerisme, cultuur, bibliotheek, natuurontwikkeling , ontwikkeling agrarische bedrijfsvoering, volkshuisvesting, ontwikkeling detailhandel, ontwikkeling industrie, onderwijs).

Voor Cultuur, de Bieb en onderwijs. Ik zou dit geld stoppen in de organisaties die zich inzetten rondom het onderwijs. Het geld kan helpen om de band te versterken tussen wat er in de school en rondom de school gebeurt. Dat zorgt voor samenhang en sociale verbinding. Juist in muziek en kunst leren kinderen iets dat ze niet direct op school leren. Zo verrijk je hun leven en het leven in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.