04 maart 2022

Oekraïne

De CDA-fractie spreekt hierbij haar afschuw en afkeuring uit over de militaire inval van Rusland in Oekraïne.

"Een soevereine staat in Europa is binnengevallen door een vreemde mogendheid. Vrede en democratie worden getart. Mensenlevens zijn in gevaar," zo liet burgemeester Van Hedel afgelopen zaterdag in zijn toespraak op het Marktlpein in Brummen weten. Ook benadrukte hij dat het gemeentebestuur meeleeft met alle mensen die dit treft: in Oekraïne, in Europa, in Nederland, in Brummen. "Maar kijken en luisteren is niet voldoende. Het vraagt steun aan hen die in deze oorlog beland zijn en met de gevolgen geconfronteerd worden". Hij gaf aan dat we ons moeten afvragen op welke wijze we ook de daad bij het woord kunnen voegen: "Financiële steun, opvang van vluchtelingen, het sturen van hulpgoederen, ontbinding van contracten met Gazprom".

Ook verwees Van Hedel naar de jaarlijkse herdenking op 4 mei en het bevrijdingsfestival op 5 mei. "Dat gaat om vrede en democratie". Om zijn toespraak af te sluiten met de woorden: "Laat de gevleugelde woorden 'dit nooit meer' landen in onze Brummense samenleving"

College en gemeenteraad van Brummen leeft mee met alle mensen die getroffen worden door dit oorlogsgeweld: in Oekraïne, in Europa, in Nederland, in Brummen.

Het gemeentebestuur van Brummen maakt zich zorgen over de situatie in de Oekraïne. College en gemeenteraad zijn eensgezind in hun visie dat er steun moet zijn aan hen die in deze oorlog beland zijn en met de verschrikkelijke gevolgen geconfronteerd worden. Zij realiseren zich dat er sprake is van een ingewikkeld en mondiaal vraagstuk. Maar er is bij het Brummense gemeentebestuur het besef dat we onze morele steun ook waar mogelijk moet omzetten in concrete daden. Waar dat kan willen we hulp bieden. Dit is ook bevestigd gisteravond (1 maart), tijdens een extra door de burgemeester georganiseerd overleg met alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad. 

Zorg voor vluchtende inwoners

Het belangrijkste vraagstuk op dit moment dat de aandacht van de Brummense politiek heeft, is de stroom van vluchtende mensen die vanuit Oekraïne op gang is gekomen. Aan de opvang van deze Oekraïense vluchtelingen wil Brummen een bijdrage leveren. Het is van groot belang dat de opvang van deze mensen gecoördineerd gebeurt. Hier ligt een belangrijke taak voor rijk, provincie en veiligheidsregio. De gemeente Brummen maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Samen met die organisatie wordt gekeken hoe de opvang gecoördineerd kan worden. Overigens is er op dit moment nog geen concreet verzoek aan Brummen gesteld om te voorzien in opvang van vluchtelingen. Maar als een dergelijke vraag komt, dan zal het gemeentebestuur deze voortvarend oppakken. Ook wil de gemeente vooral initiatieven vanuit de samenleving samenbrengen. Hiervoor is inmiddels binnen de gemeentelijke organisatie een ambtelijk coördinator benoemd. Het gemeentebestuur is trots op inwoners die al hebben laten weten steun en/of een plek te bieden aan de mensen die vluchten voor het oorlogsgeweld. 

Gas uit Rusland

Veel Europese landen en ook een groot aantal Nederlandse gemeenten en bedrijven nemen gas af van het Russische bedrijf Gazprom. Ook de gemeente Brummen heeft samen met diverse regiogemeenten een aantal jaren geleden een contract afgesloten met Gazprom. De gemeente Brummen geeft een krachtig signaal af door zich bij de partners in de regio hard maken voor het besluit om betalingen aan Gazprom zo mogelijk op te schorten. Tegelijkertijd ook om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het afgesloten contract eerder dan de overeengekomen einddatum op te zeggen. De juridische en bestuurlijke consequenties moeten nog in kaart worden gebracht en dit is ook landelijk onder de aandacht. Bijvoorbeeld bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Belangrijk is dat dit thema hoog op de bestuurlijke agenda komt te staan, zowel in de regio, landelijk of zelfs in Europa. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.