15 januari 2018

CDA Brummen-Eerbeek op bezoek bij WEEE in Apeldoorn

CDA Brummen-Eerbeek start de verkiezingscampagne met een bezoek aan WEEE in Apeldoorn.

 Persbericht                                                            12 januari 2018

 CDA Brummen/Eerbeek start de verkiezingscampagne met een bezoek aan WEEE in Apeldoorn.

Wat gebeurt er met onze afgedankte elektrische en elektronische apparaten?

Worden ze duurzaam verwerkt?

En, levert dit een bijdrage aan de sociale werkvoorziening?

Een drietal vragen waarop een negenkoppige CDA delegatie vrijdag 12 januari een antwoord kreeg bij een bezoek aan WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) in Apeldoorn die voor Circulus-Berkel de elektrische apparaten verwerkt die worden ingeleverd via de BEST-tas. De overtollige apparaten worden bij WEEE vakkundig gesorteerd en ontmanteld en aangeleverd bij verschillende recycling bedrijven. Uiteindelijk worden alle herbruikbare materialen ingezet om nieuwe hoogwaardige producten te maken. ‘Duurzaam verwerkt’!  Nu wordt 45% van de niet meer bruikbare apparaten ingeleverd. WEEE streeft ernaar dit percentage in 2019 op te voeren naar 65%. Alle inwoners kunnen daaraan een steentje bijdragen.

Bijkomend milieuvoordeel van de regionale invulling van sorteerwerkzaamheden: er zijn minder kilometers voor vervoer nodig, waardoor de CO2 uitstoot wordt verminderd.

De CDA delegatie kreeg na de uitvoerige uitleg van de directeur een rondleiding op de werkvloer. Twaalf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken met groot enthousiasme om alles te sorteren. CDA wethouder Jolanda Pierik informeerde belangstellend naar de mogelijkheden voor inwoners van onze gemeente om bij WEEE te gaan werken.

Het was een mooie start van onze verkiezingscampagne, verduurzaming is tenslotte een van de speerpunten van het CDA!

Gerry Ypma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.