14 mei 2020

Erwin te Bokkel vertrekt uit de raad

Helaas moeten we melden dat onze fractievoorzitter Erwin te Bokkel zich genoodzaakt voelt per eind juni afscheid te moeten nemen van de raadsfractie van het CDA.

Helaas, want we verliezen in hem een gemotiveerd en gewaard fractielid. Tevens fractievoorzitter van het CDA. Ook in de gemeenteraad, zo hebben we begrepen, werd hij gewaardeerd om zijn inbreng en verbindende instelling naar medefractieleden. De reden is dat hij een belangrijke functie heeft gekregen binnen de veiligheidsregio. Deze functie brengt bij tijd en wijle beleidsoverleg mee met bestuursleden in publieke functies, waaronder burgemeesters en wethouders. Ook van die der gemeente Brummen. En dat betekent belangenverstrengeling.
Na overleg is toen dit besluit door Erwin genomen.

Dity Zuidwijk- van Lenthe zal dan in ieder geval voorlopig de honneurs als fractievoorzitter waarnemen. Plotseling zo’n rol vervullen vergt natuurlijk ook gewenningstijd en aanpassingsvermogen. We wensen haar veel sterkte en wijsheid.

Marietje Blom, als eerste recht hebbend op de vrijkomende plek, gaf desgevraagd aan niet een raadslidmaatschap te kunnen aanvaarden. De eerstvolgende op de CDA-kandidatenlijst “verkiezingen 2018” was vervolgens Ronald Boerenfijn. Toen wij hem vroegen gaf hij te kennen bereid te zijn de vrijvallende plek in de raadsfractie op zich te nemen. De formele weg zal nog door de ambtelijke staf volgen, waarna benoeming plaats vindt.

De precieze portefeuilleverdeling binnen de nieuwe CDA- fractie komt ook nog. Want de gemeenteraad moet over een breed scala onderwerpen en werkgebieden besluiten nemen. En ieder heeft zo zijn belangstelling en kennis achtergrond. De nieuwe fractie buigt zich daarover.
We wensen Ronald veel wijsheid, studiezin en inlevingsvermogen toe bij het uitoefenen van zijn belangrijke taak. Alsmede de nieuwe fractie die natuurlijk ook weer aan elkaar moet wennen.

Namens het bestuur,

Jaap Ypma 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.