17 juni 2021

Perspectief 2022-2025

Gezond en prettig leefbaar, nu en straks!

In 2020/2021 wilde het CDA:
⇒ dat Brummen een zelfstandige gemeente blijft! Een plaats waar de mensen elkaar nog kennen, wat voor elkaar over hebben en niet vastlopen in bureaucratie.
⇒ dat Brummen financieel gezond wordt. Dit vraagt om scherpe keuzes waar we eerlijk over willen zijn.

⇒ dat er samengewerkt wordt met de dorpsraden en de provincie Gelderland. En er flinke stappen worden gezet bij de ontwikkeling en realisatie van de (centrum)plannen voor Eerbeek en Brummen. Ook woningbouw voor jongeren vinden we van groot belang
⇒ dat de afspraken naar een klimaatneutraal Nederland worden nakomen. Ook in Brummen. Samen met de inwoners en het bedrijfsleven gaan we dit oplossen door vergroening en verduurzaming.
⇒ dat we kostenbeheersing realiseren op het Sociale Domein. Met als onderlegger: wie zorg nodig heeft, moet deze krijgen.
⇒ dat er niet wordt bezuinigd op verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Ze brengen ons samen. Ze brengen ons in beweging en maken ons bewogen. Het zijn de kurken waarop een kleine gemeente kan drijven.

In 2022-2025 wil de CDA-fractie dit beleid voortzetten! We willen een gezonde gemeente, voor nu en voor straks.

Perspectiefnota 2022-2025 Gemeente Brummen
Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad het perspectief voor de gemeente Brummen vastgelegd in de Perspectiefnota 2022-2025. 
Dit heeft plaats gevonden in de eerste 'normale' raadsvergadering, waarbij we elkaar weer gewoon konden ontmoeten en niet digitaal via het scherm. We hebben hiervoor gebruik kunnen maken van de statenzaal van de Provincie Gelderland in Arnhem. Het was een goede bijeenkomst. 
Opvallend was dat, op één na, alle fracties het voorgestelde beleid van het college ondersteunden. Natuurlijk met de nodige nuances daarin. Ook de CDA-fractie ondersteunt van harte de voorstellen van het college, zoals verwoord in de Perspectiefnota 2022-2025. Samen gaan we verder op de ingeslagen weg.  
Het accent ligt het komende jaar vooral op 'de basis op orde' brengen binnen de gemeente Brummen. Daar wordt hard aan gewerkt. Het risicovolle ICT- en het Informatiserings-/automatiseringsbeleid valt hier ook onder. Het CDA heeft een motie ingediend met de oproep aan het college om de i-Visie uit 2017 te actualiseren en met een gedegen uitvoeringsplan, inclusief financiële vertaling aan de slag te gaan. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen. 

Lees de hele bijdrage van de CDA-fractie op 17 juni door op deze link te klikken. 
 

De CDA-fractie
Arjan van der Leest
Ronald Boerefijn
Gerry Ypma
Dity Zuidwijk-van Lenthe

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.