29 oktober 2021

Wilt u ook dat het Servicepunt in Eerbeek blijft?

Vindt u het belangrijk dat het Serviepunt in Eerbeek blijft? Laat het ons weten! Mail naar cdafractiebrummen@kpnmail.nl

Het onderwerp Servicepunt Eerbeek leverde veel discussie op tijdens de raadsvergadering begroting '22-25 van 28 oktober '21.
De reden hiervoor was het amendement van de VVD. Een nogal strak voorstel om in de begroting op te nemen dat we het Serviepunt in Eerbeek weer moeten verkopen. Gelukkig heeft dit amendement het niet gehaald. De CDA-fractie heeft vervolgens een motie ingediend met het verzoek aan het college om zorgvuldig onderzoek te doen naar de functies van het pand. 
En, tot onze verbazing, uitte Groen Links zich daarna nogal stigmatiserend over dit voorstel in de social media.

De CDA-fractie wil graag duidelijkheid geven waarom wij deze motie hebben ingediend:
- In 2017 stond de fractie vol overtuiging achter de aankoop van pand met het doel: gemeentelijk Servicepunt in Eerbeek ofwel gemeentelijke dienstverlening dicht bij huis. 
- We zijn nu 4 jaar verder en leven we in een andere werkelijkheid, corona zorgt nog steeds voor veel leed en ook voor maatschappelijke opschudding.
- En inmiddels verkeert de gemeente Brummen financieel in zwaar weer.
- Dit vraagt om zorgvuldige keuzes, wat is nodig in deze nieuwe werkelijkheid?
- Dat geldt ook voor het gemeentelijk vastgoed. Begin 2022  komt het college met een integraal voorstel over hoe hier mee om te gaan.
- Het Servicepunt is daar onderdeel van en vervult belangrijke functies voor inwoners in Eerbeek. Daarom willen we hierover specifieke informatie. Als onderdeel van het integrale voorstel van het college.
- Vervolgens willen we op basis van alle informatie straks goede besluiten over 'ons' gemeentelijk vastgoed nemen. In het belang van alle inwoners.
- En of dat leidt tot verkoop van het pand? En wellicht tot verbetering van dienstverlening in Eerbeek? Daar beslissen we dan pas over. NIet nu.

- Resultaat stemming CDA-motie: 14 stemmen voor, 2 stemmen tegen. 

Via deze link kunt u de motie lezen. 

CDA-fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.