21 oktober 2015

Stopper. Het gaat de goede kant op

De gemeentebegroting 2016-2019

Het gaat de goede kant op!

Beloofd is beloofd! Het college van CDA, PvdA en Lokaal Belang heeft woord gehouden, de ‘schop is in de grond’, zoals te zien is op de foto. Keihard wordt er gewerkt vóór en achter de schermen om een gedeelte van het hart van Eerbeek een nieuwe uitstraling te geven. Vanwege de werkzaamheden nog even de overlast voor lief nemen tot het voorjaar van 2016.

Beloofd is beloofd! Dat geldt niet minder voor  alle veranderingen in het sociale domein, Jeugd, Maatschappelijke Ondersteuning en Werk. Brummen ligt op koers, de gekozen aanpak werkt. Er is geen onrust ontstaan zoals in veel omliggende gemeenten. Geen wijzigingen in de ondersteuning zonder vooraf goed overleg met betrokkenen. Het college blijft zich onverminderd inzetten voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Het CDA wil daarbij extra aandacht voor de vele mantelzorgers.

Voor het welzijn van iedereen willen we de voorzieningen op sociaal-maatschappelijk, cultureel en sportief gebied in stand houden. Het werk dat door vele honderden vrijwilligers verzet wordt is daarbij van levensbelang. Zonder hen redden we het niet. We vragen ons wel af of in de toekomst de rek er niet een beetje uit zal gaan vanwege de toenemende vergrijzing. We zien binnenkort de uitkomsten van het onderzoek naar de privatisering van de sportaccommodaties met belangstelling tegemoet.

De doelstelling van de gemeente Brummen is om in 2030 energieneutraal te zijn. teneinde dat doel ook echt te bereiken mag er van het CDA in de komende jaren wel een tandje bij. We moeten echt werk maken van de terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat zijn  we verplicht aan de generaties die na ons komen.

Er zullen weer op beperkte schaal nieuwe woningen gebouwd worden in Eerbeek en Brummen. Het CDA wil dat daarbij de kleine kernen niet vergeten worden!

Er begint schot te komen in de vervanging van de drie kanaalbruggen. De voorbereiding vindt plaats in 2016.  In 2017 moet de eerste brug vervangen zijn. De extra verkeersdrukte in Hall kan dan eindelijk opgelost worden.

En de gemeentelijke financiën, als we geen bijzondere tegenslagen krijgen kunnen we met een positief saldo afsluiten. Hebben we dan alle ‘schaapjes al op het droge’? Dat nog niet natuurlijk, maar met een hardwerkend college en al haar medewerkers hebben we de goede richting te pakken.

De Begrotingsraad is op 29 oktober 2015 aanvang 19.00 uur

Belangstellenden zijn  van harte welkom!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.