16 augustus 2020

Toelichting Fractievoorzitter Pieter Heerma over stemming in Kamerdebat 13 augustus

De afloop van het Kamerdebat over Corona houdt de gemoederen vandaag nog volop bezig. Dat is logisch, want het einde van het debat over Corona was niet fraai en dat verdient uitleg. Zeker omdat wij hier zelf debet aan zijn en dat is natuurlijk niet goed.
 
In het belang van de veiligheid en de gezondheid van een iedereen in de Tweede Kamer tijdens de Corona-crisis, zijn er in de Kamer afspraken gemaakt over de wijze van debatteren en stemmen. Die afspraken zijn neergelegd in een brief van de Kamervoorzitter op 13 mei. Een van de afspraken betreft het fysiek aanwezig zijn in de Kamer. Omdat het stemmen een belangrijke taak is van Kamerleden, is er afgesproken dat we in tweetallen per fractie stemmen. En mocht er hoofdelijk moeten worden gestemd, dan wordt dat aangekondigd en wordt daarover op een later tijdstip gestemd. Een moment waarop alle Kamerleden aanwezig moeten zijn. Bij alle voorgaande coronadebatten hebben we als Kamer dit zo georganiseerd en dat was een werkbaar systeem voor alle fracties, tot gisteravond.

Gisteren hebben we ook gestemd, met twee leden per fractie. Toen het op een hoofdelijke stemming aankwam, is de eerder gemaakte afspraak over de werkwijze doorbroken. Daardoor zouden op stel en sprong alle leden alsnog naar de kamer hebben moeten komen. Omdat veel Kamerleden, in lijn met de gemaakte afspraken, niet in de Tweede Kamer aanwezig waren. 
Toen hebben we als coalitie de afweging gemaakt dit niet te steunen, en zijn aanwezige leden naar huis gegaan, om af te dwingen dat er alsnog in lijn met de gemaakte afspraken op een later moment gestemd zou worden. Deze afweging, en vooral het feit dat daarover niet door ons coalitiepartijen tekst en uitleg is gegeven in de plenaire zaal, leidt tot veel kritiek en dat is eerlijk gezegd ook logisch en terecht. Hoewel we niet naar buiten zijn gerend, levert deze, niet toegelichte handelswijze, geen fraai beeld op. Zeker ook niet richting alle hardwerkende mensen in de zorg die we serieus nemen en waarderen. 

En vanzelfsprekend gaan we op korte termijn alsnog hoofdelijk stemmen over de motie waarbij de stemmen staakten.

Hartelijke groet,
Pieter Heerma
Fractievoorzitter CDA in de Tweede Kamer

14 augustus 2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.