30 oktober 2017

Bessel Vrijhof

Voor goede zorg in een veilig Brummen/Eerbeek. Waar moeten we volgens Bessel Vrijhof op letten?

Naam:            Bessel Vrijhof

Functie:         Grote bijdrage geleverd aan Betrekkingen Brummen/Koriyama en    Actief betrokken bij veranderingen in het Sociale Domein

Woonplaats:            Eerbeek

Geboorteplaats:      Harderwijk

Geboortedatum:     24 februari 1920

Wat is er volgens U de laatste jaren goed gegaan in onze gemeente?

De communicatie tussen de gemeenteambtenaren en de burgers is verbeterd. Als ik vragen had kreeg ik antwoord over de mogelijkheden en na verloop van tijd werd ik gebeld over mijn bevindingen. Ik weet zeker dat (wijlen) wethouder Koos Paauw daar zijn bijdrage aan heeft geleverd. Hij heeft goed werk verricht. Van mijn vier ZZP-zorgverleners hoor ik steeds dat gemeente Brummen vooroploopt in de zorg, vergeleken met omliggende gemeenten. Wethouder Pierik moet steun krijgen om dit beleid zeker voort te zetten, en ik hoop dat deze voorbeeldige positie van Brummen door het CDA steeds wordt benadrukt ook met het oog op de naderende verkiezingen.

Wat zou er nog verbeterd moeten worden de komende jaren?

Als voorbeeld: de grote verschillen in breedte van stoepen en het hoogteverschil van de stoep met de weg is niet overal even goed. Voor rollators en kinderwagens, voortgeduwd door jonge moeders, is een breedte van tenminste 3 tegels noodzakelijk. De gemeente ziet zelf onvoldoende toe op handhaving van de kantplanken die overhuifd worden door breed-groeiende en te hoge heggen.Met evenementen in het dorp heb ik geklaagd over geluidsoverlast, hier zou veel meer aandacht voor moeten zijn. Dit is erg hinderlijk voor veel mensen. 

Hoe zou u dit aanpakken als u van de gemeente Brummen was?

En wat betreft de zorg: Mijn zorg heb ik zelf georganiseerd. Je hebt daadwerkelijke zorg, huishoudelijke zorg en de begeleiding. Die laatste twee worden door de gemeente georganiseerd. Maar de daadwerkelijke zorg loopt via de ziektekostenverzekeraar. Dit is een enorme papieren rompslomp.Ook voor de daadwerkelijke zorg is de gemeente verantwoordelijk. Dit zou niet via een ziektekostenverzekeraar moeten lopen. Dus de daadwerkelijke zorg samen met de begeleiding en de huishoudelijke zorg bij de gemeente, daar hoort het thuis.

Zou u een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de gemeente Brummen? En hoe ziet u die samenwerking met de gemeente dan?

Wat in mijn macht is doe ik, dat heb ik ook in het verleden gedaan. Ik blijf actief volgen wat er speelt in de zorg en ik zal waar nodig en moegelijk is mijn visie geven en mijn stem laten horen.

Als u in de gemeente zomaar € 20.000 zou mogen uitgeven en u mag het aan 2 van de onderstaande thema’s besteden. Welke zou u dan kiezen? (verkeersveiligheid, jeugdhulp, mantelzorg, duurzaamheid, sport, wegonderhoud, toerisme, cultuur, bibliotheek, natuurontwikkeling, ontwikkeling agrarische bedrijfsvoering, volkshuisvesting, ontwikkeling detailhandel, ontwikkeling industrie, onderwijs)

Er zijn om allerlei redenen veel straten en trottoirs opengebroken geweest. o.a. om leidingen aan te leggen. Regelmatig worden dan trottoirs niet goed terug gelegd. Dit is hinderlijk voor mensen met kinderwagen, rollators en rolstoelen.  Ik zou € 20.000 besteden aan het verlagen van de trottoirbanden bij ALLE kruisingen van straten ten behoeve van overstekende kinderwagens en rollators. Daarvoor niet wachten op ‘werk met werk’ maken bij herbestrating. Indien er geld overblijft dit besteden aan herbeleggen van hobbelige- smalle – trottoirs met zo min mogelijk afschot.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.