13 november 2017

Johan Veen

Voor meer toerisme o.a. verbeteringen van fietspaden. Wat zegt Johan Veen een nog meer?

Naam:            Johan Veen

Functie:         Secretaris Veilig Verkeer Nederland

Woonplaats:           Eerbeek

Geboorteplaats:      Harderwijk

Geboortedatum:     28 juli 1955

Wat is er volgens U de laatste jaren goed gegaan in onze gemeente?

De scholen (Triangel en Cornelis Jetses) zijn bij elkaar gekomen in een prachtig nieuw gebouw. Het Oranje Nassauplein en het Stuijvenburchplein zijn mooie pleinen geworden en ook het buitengebied Cortenoever ziet er goed uit.

Wat zou er nog verbeterd moeten worden de komende jaren?

Voor, met name toeristen, zou meer gedaan moeten worden zoals verbetering van de fietspaden. Bij de plannen voor de Rondweg N786 wordt alleen gesproken over het auto- en het vrachtverkeer. Maar fietsers worden niet genoemd. Ook de bewegwijzering voor fietsers moet beter, kijk eens naar de gemeente Rheden, daar is de bewegwijzering beter georganiseerd. De communicatie van de gemeente met de burgers en met maatschappelijke partijen moet beter. Binnen de verschillende afdelingen van de gemeente is de communicatie nog steeds niet optimaal en daardoor gaan er dingen mis.

Hoe zou u dit aanpakken als u van de gemeente Brummen was?

Ik zou zorgen dat het onderhoud van de paden beter is. Hier schort het nu behoorlijk aan. Ik zou er voor kiezen om dit in samenwerking met partners te doen, zoals bijvoorbeeld de Recreatiegemeenschap Veluwe. Dit komt ten goede aan onze eigen burgers maar ook aan onze toeristen.

Zou u een bijdrage kunnen leveren om dit aan te passen/op te lossen en hoe ziet u die samenwerking dan met de gemeente?

Natuurlijk zou de VVN een bijdrage willen leveren, dat doen we overigens al jaren. We doen het graag en we geven gratis advies, we houden een vinger aan de pols en stellen ons positief kritisch op ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen en situaties.

Als u in de gemeente zomaar € 20.000,- zou mogen uitgeven, en u mag het aan 2 van onderstaande thema’s besteden. Welke zou u kiezen en waarom? (verkeersveiligheid, jeugdhulp, mantelzorg, duurzaamheid, sport, wegonderhoud, toerisme, cultuur, bibliotheek, natuurontwikkeling, ontwikkelen agrarische bedrijfsvoering, volkshuisvesting, ontwikkeling detailhandel, ontwikkelen industrie, onderwijs).

Verkeersveiligheid (wegonderhoud is daar een onderdeel van) voor fietsers, minder validen en voetgangers. Het aantal verkeersslachtoffers, zowel gewonden als dodelijke slachtoffers, veroorzaakt onvoorstelbaar veel leed, ook bij omstanders en familie. Als er heel veel slachtoffers op één dag vallen is het een nationale ramp en heeft het nationale aandacht maar als er verdeeld over 365 dagen mensen verongelukken dan lijkt het niet zo erg, de aandacht is dan veel minder.

Maar dat is in feite net zo erg. “Elk slachtoffer is er één te veel”!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.