Antoon Menkveld

Secretaris bestuur

Als oudste zoon geboren in 1948 op een agrarische gemengd bedrijf tussen Olst en Diepenveen (Salland ). Na een opleiding gevolgd te hebben op de Lagere en Middelbare landbouw school heb ik gestudeerd aan de Chr. Hogere Landbouwschool in Ede/Dronten.

Na mijn militaire dienst ben ik als Sociaal Economisch Voorlichter in dienst getreden van de algemene landbouw organisatie (ULG) in de provincie Utrecht. Na deze functie vijf jaar vervuld te hebben ben ik gevraagd om ambtelijk secretaris-penningmeester te worden bij deze zelfde landbouw organisatie .In totaal 17 jaar heb ik bij deze organisatie gewerkt, Het was toen tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik trad op 1 juli 1991 in dienst van de Maatschappij van Welstand in Eindhoven als Rentmeester ten behoeve van het kantoor Kerkelijke goederen (KKG ) met als werkgebied Gelderland /Overijssel. In deze functie heb ik als rentmeester het beheer van de onroerende goederen verzorgt voor diaconieën en colleges van kerkrentmeesters (kerkvoogden )van de plaatselijke hervormden gemeenten in Gelderland en Overijssel. In verband met gezinsomstandigheden heb ik met ingang van 1 april 2008 gebruik gemaakt van een voor mij nog geldende VUT regeling. In mijn vrije beschikbare tijd doe ik naast enige mantelzorg voor mijn echtgenote, ook bezig op het maatschappelijke vlak; als secretaris van het bestuur van het verenigingsgebouw in Hall, secretaris van het bestuur van het CDA afdeling Brummen en functioneer de laatste vier jaar nog als fractie secretaris van het CDA in de gemeente Brummen . Verder maak ik deel uit van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Hall en Voorstonden. En ben lid van  het breed moderamen van de classis Apeldoorn van de PKN .

In mijn privé leven ben ik al 36 jaar getrouwd met Roelie en wij hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen en wonen sinds 1992 in Hall. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.