Gerrit te Bokkel

Fractieondersteuner

In de boerderij “Bergzicht” aan de Ringlaan in Eerbeek werd ik geborenen als tweede in een gezin van drie kinderen. “Bergzicht” was niet zomaar een huis. Beroemdheden als de dichter Willem de Mérode,  de letterkundige Atte Nieboer en de schilderes Helena Wolf hadden voor mij al genoten van het mooie huis, dat feitelijk in bezit was van de heer en mevrouw Doom. Mijn ouders bestierden daar het boerderijgedeelte. Toen zij later de kans kregen op een grotere boerderij aan het kanaal, zijn we daar naar toe vertrokken en beleefde ik er een fijne jeugd. Toch was het niet altijd eenvoudig voor mijn ouders om daar de eindjes aan elkaar te knopen, er moest veel gepionierd worden elektriciteit was toen nog niet aanwezig! We gingen naar “De School met den Bijbel” (tegenwoordig: het Tjark Riks centrum) aan de Dr.Gunningstraat. Vervolgscholen die ik bezocht waren  de ULO en het agrarisch onderwijs, later in de avonduren aangevuld met economische en technische opleidingen. Als oudste zoon in het gezin was je van kinds af aan voorbestemd om je vader op te volgen, hetgeen ik met plezier deed overigens. We hadden een gemengd bedrijf met  koeien zeugen schapen kippen en paarden! Mijn grootste genoegen heb ik altijd gevonden in het fokken van dieren. Niet zo zeer om alleen maar te vermeerderen, maar vooral om het ras te verbeteren. Het zoeken naar goeie combinaties vond ik buiten gewoon interessant. Het maakte mij echt niet uit of het om groot of kleinvee ging, als het maar verbeterde ten opzichte van voorgeslacht.

 

Al sinds het moment dat ik de schoolbanken verliet ben ik actief in het maatschappelijk leven door te helpen besturen en sport te bedrijven. Zowel in onze gemeente, in de provincie en op landelijk niveau droeg/draag ik mijn steentje bij. Dat varieerde van kerkelijk, cultureel, onderwijs, sport, (cda) politiek, waterschap, verzekering, en foktechnisch bestuurswerk. En niet te vergeten: de brandweer waaraan ik gedurende 35 jaar tot op het officiersniveau mijn ziel en zaligheid heb mogen geven!

Dank zij de paardensport heb ik mijn vrouw leren kennen en samen zijn we gezegend met vier kinderen en zeven kleinkinderen, waar we natuurlijk apetrots op zijn. Mijn vrouw en ik hebben altijd een zelfstandige onderneming gedreven, eerst een gemengd agrarisch bedrijf en de laatste 15 jaren een gespecialiseerd paardenbedrijf  met onze dochter.

Mijn hobby’s zijn: zwemmen, schaatsen, vissen (hoe kan het anders als je aan het kanaal bent grootgebracht) voetbal en volleybal.  En de  laatste jaren draai ik op bescheiden manier mee als vrijwillig molenaar bij de oliemolen van de familie Van Zadelhoff en ben ik gids bij het Gelders Landschap.

Ik vind het belangrijk om iets te betekenen voor het CDA. Het CDA heb ik altijd als een betrouwbare partij ervaren. Een partij die er is voor medemens, natuur en landschap en dat doet uit de diepere gedachten die ons van jongs af aan zijn geleerd.

Een mooie spreuk die mij daarbij helpt is: ”Wat gij niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet”! 

Bij tegenslagen  houd ik mij vast aan hetgeen in het evangelie van Johannes  15 vers 1en 2 staat geschreven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.