Willem de Jager

Kandidaat nr. 9

Kandidaat raadslid: Willem de Jager

 

Wij wonen al weer 22 jaar in Eerbeek. Ineke en ik zijn dit jaar 42 jaar getrouwd en wij hebben vier kinderen en vier kleinkinderen met de vijfde op komst. Onze oudste (Lars) is 40 en de jongste (Marlijn) is 28. Ik ben in 1949 geboren in Den Haag waar ik tot ons huwelijk in 1972 bij mijn ouders heb gewoond. Ineke is dochter van een Hervormde predikant en heeft Sociaal Cultureel Werk (HBO) gedaan. Zij is sinds midden '90'er jaren docent Nederlands (NT2) bij een talen instituut. Zij geeft Nederlands aan expats. Ons eerste huis stond in Wateringen, volgens onze vrienden en familie een "onverklaarbaar bewoonde woning". Daarna hebben wij 14 jaar in Oudewater gewoond en voor mijn werk 5 jaar in Zuid Frankrijk, vlakbij Cannes. Sinds 1992 wonen wij in een gemeentelijk monument aan de Molenstraat in Eerbeek. In de zestiger jaren voelde ik veel sympathie voor D66, maar begin '70'er jaren werd ik lid van de CHU, later opgegaan in het CDA. Na mijn HBS-B heb ik nog een vergeefse poging gedaan theologie te studeren, maar als "drop out" ben ik toch nooit meer gestopt met leren. Met mijn werk ben ik altijd behoorlijk druk geweest. Achtereenvolgens voor Rank Xerox (1971), Digital Equipment (1984), KPN (1996), Philips International (1999), Rabobank Nederland (2000) en Stichting Forum Duurzaam Werken (2009 - 2013). Bij Rabobank Nederland ben ik in 2010 met prepensioen gegaan, maar daarna ben ik nog doorgegaan met een aantal netwerk activiteiten, zoals directeur voor de genoemde stichting Forum Duurzaam Werken (Het Nieuwe Werken), maar ook voor de Taksforce Mobiliteitsmanagement en het Platform SlimWerkenSlimReizen van Lodewijk de Waal en het kabinetsprogramma Randstad Urgent als ambassadeur voor achtereenvolgens de Ministers Eurlings en Schulz van Hagen. De rode draad in mijn loopbaan was creatief en innovatief bezig zijn op het breukvlak van Business en Technologie. Het grootste deel van die 45 jaar in Internationale Management functies. Het was 45 jaar buffelen, omdat ik het leuk vond. Je besteedt een groot deel van je leven met werken, daarom heb ik altijd in de gaten gehouden, dat ik het ook leuk bleef vinden en dat je een verschil kon maken voor anderen. Sinds kort ben ik écht met pensioen gegaan om meer tijd beschikbaar te krijgen voor Ineke, de kinderen en onze kleinkinderen waarvan de oudste binnenkort 7 wordt en de jongste in aantocht is. Daarnaast wilde ik eindelijk ook eens ruim tijd beschikbaar krijgen voor ideëel vrijwilligerswerk. Het ging mij vooral de afgelopen tien jaar steeds meer tegen staan, dat ik alsmaar nee moest zeggen, omdat je het te druk had. Daar is nu een eind aan gekomen. In 2013 ben ik gekozen tot voorzitter van onze eigen groene Energie Coöperatie EBEM. En in januari 2014 ben ik bevestigd tot ouderling in de Protestantse (PKN) gemeente Eerbeek, waar ik als voorzitter van de Pastorale Raad mag optreden. Ik was in 2013 al druk met het voorbereiden van een "pelgrimsreis" naar Israel en Palestina met 41 leden van de PKN gemeente (Kruiskerk) Eerbeek. Daar heb ik nu gelukkig allemaal tijd voor en ja dan is er nu ook het CDA waar ik al zo lang "slapend lid" van was. Dat was ik niet zonder kritiek. Met 32% van de CDA leden heb ik heel veel moeite gehad met de PVV samenwerking. Uiteindelijk ben ik toch lid gebleven omdat de koers van de nieuwe partijvoorzitter Ruth Peetoom mij aansprak. De harde oppositie in de Tweede Kamer door Sybrand van Haersma Buma begrijp ik niet altijd, want in mijn Rabo tijd heb ik geregeld met hem samengewerkt en ook met Eddy van Hijum. Ik heb hen anders leren kennen. Maar op gemeentelijk niveau ligt dat anders. Het CDA staat van oudsher in het maatschappelijk middenveld waarin wij een een verschil willen maken met en voor de mensen in Brummen, Eerbeek en het buitengebied. Ik heb persoonlijk een afkeer van de megalomane ambities van dit kabinet, zoals op het gebied van gemeentelijke herindeling. Het grondoppervlak van Brummen is 85 en van Den Haag 81 vierkante kilometer. Brummen is dus groter dan Den Haag, wanneer Brummen met buurgemeente(s) zou worden samengevoegd dan wordt de afstand tot de democratie nog veel groter dan die paar kilometer tussen Eerbeek en Brummen.

Hartelijke groet, Willem de Jager

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.