Anders aanpakken, of beter

Anders aanpakken, of beter.

1-Veranderingen  zorg.                                                                                                                                                   Het college heeft te laat de op de gemeente afkomende  taken in kaart gebracht. Er is onvoldoende overlegd met de lokale partijen die bij de transitie een rol spelen, zoals SWB , zorgverleners, etc.. Daardoor is een duidelijke achterstand opgelopen in de voorbereidingen. Dat pakt het CDA anders aan.

2-Centrumplan Eerbeek.                                                                                                                       Een verdeeld college en onvoldoende daadkracht van de verantwoordelijke wethouder is er de oorzaak van dat het plan zo lang in het slop zat. Gelukkig is door interventie van de provincie nu zicht op een oplossing voor een lang slepende kwestie. Het CDA zal zich krachtig inzetten voor armslag voor de industrie en een levendig centrum

3-Betrokkenheid burgers.                                                                                                                                    Burgers geen taken òpleggen die de gemeente niet meer wil uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van bloembakken. Eerst met burgers jouw problemen en zorgen delen en samen oplossingen zoeken.En evenmin suggesties van jongeren negeren  en iets anders uit de hoed toveren, zoals onlangs bij  het jongerencentrum. Meer als partners handelen.

4-Duurzame economie en huisvesting.                                                                                                               Een proactief en creatief college dat oplossingen creëert voor innoverende bedrijvigheid , kansen biedt aan woningzoekenden en een concreet plan maakt voor energieneutraliteit in 2030.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.