Een veilge gemeente

We zorgen ervoor dat de mensen zich in de gemeente “thuis” kunnen blijven voelen. We houden de maatschappelijke voorzieningen op peil. Wonen zonder overlast, in leefbare kleine en grote kernen.

 We verstevigen de rol van de wijkraden door vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven en een passend budget. Verder een ambtelijk aanspreekpunt met een breed aandachtsveld. Burgerinitiatieven worden zo veel mogelijk aangemoedigd en gefaciliteerd, mogelijk ook financieel, na indiening van bedrijfsplannen die onderbouwd zijn en een deugdelijke financiële paragraaf hebben.We  willen het centrum in de grote kernen versterken en voorzieningen in de kleine kernen behouden.We blijven actie voeren tegen de komst van de IJssellijn.We houden de bibliotheken in Eerbeek en Brummen open.Muziekonderwijs moet blijven voor alle lagen van de bevolking.Jongeren en ouderen vormen geen homogene groep. Daarom moet er een nieuw jongeren-  en een nieuw ouderenbeleidplan komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.