Een vitale gemeente

We geven impulsen aan de economie. We letten daarbij scherp op duurzaamheid en energieneutraliteit in 2030.

Deel van de afgewaardeerde bouwgrond voor nieuwbouw bestemmenRuimte voor de papierindustrieRuime parkeergelegenheden voor wachtend, verblijvend en aankomend vrachtverkeerVestigingsfactoren aanpassen voor “grondstof terugwinnings bedrijven (circulaire economie) en recreatie die past binnen de waardefilosofieSpecifiek beleidsplan  “Gemeente Brummen energieneutraal 2030”Agrariërs moeten de ruimte worden geboden om “hoeders “te blijven van het landschaperk maken van centrumplannen  Eerbeek en BrummenEen actief woningbouwbeleid:woningen voor jonge gezinnen,en voor meergeneratie wonen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.