Herinrichting Centrum Brummen

Herinrichting van het centrum van Brummen

 

De herinrichting van het centrum van Brummen dient gericht te zijn op de instandhouding en zelfs versterking van het mooie dorpskarakter van onze woonkern Brummen.

In de CDA-visie zijn daarin 3 speerpunten te benoemen:

1.    Een kloppend hart

2.    Behoud van het dorpskarakter

3.    Een centrum met een goede verkeerscirculatie  

We denken dat te bereiken door:

 

ad 1

-          kernfunctie toekennen aan Marktplein en Dekkerplein

-          deze pleinen met elkaar verbinden (2-polenstructuur)

-          middenstand concentreren rond deze pleinen

o        Winkelfronten Ambachtstraat “omkeren” en op Dekkerplein laten uitkomen

o        Geen winkelfuncties in bijv. Elzenbosch om functies in dorpskern te   

          versterken

         o        Dekkerplein een geslotener karakter te geven door ook aan “de overkant”     

                   enkele winkels te plannen

o        Bestaande winkels uit Maarten Put straat en Schoolstraat proberen te  

bewegen daar naar toe te verhuizen (zeker cafetaria en reisbureau zouden leuke aanvullingen zijn) 

-          evenementen concentreren op deze pleinen

-          sociaal-maatschappelijke en medische/zorgactiviteiten concentreren in het   

           centrum (“Kulturhus-idee”)

 

ad 2

-          Marktplein karakter van Dorpsbrink (terug) geven

-          Panden rond het Marktplein (zeker de gevels) flink opwaarderen

-          Gratis parkeren behouden

o        trekt als onderdeel van het dorpskarakter nu al veel bezoekers/kopers uit   

          de regio, wat onze winkelfunctie weer versterkt en leegstand winkels   

          voorkomt

-         Verkeersmaatregelen op een natuurlijke manier in de omgeving verwerken

o        verkeerstuin idee voorkomen met dominant aanwezige verkeersborden,  

          strepen en paaltjes op de weg

 

 ad 3

-         Zo mogelijk een natuurlijk centrum creëren door de Zutphense/Arnhemsestraat   

          gedeeltelijk eenrichtingsverkeer te maken en het verkeer uit de andere richting  

          door Van Limburg Stirumplein/Leliestraat te leiden.

-        Verkeer wat niet in centrum hoeft te zijn daarvan weren en alternatieve routes   

          ontwikkelen

o        denk bijv. aan woon- werkverkeer vanaf Brummen-Noord, wat richting  

          Dieren moet

o        extra aansluiting voor dit doel op N348 bij Cortenoeverseweg

-    Pleinen verkeersluw maken

-    Onderscheid maken tussen kort- en lang parkeren (dit laatste voor bijv. personeel en          

     aanwonenden van de doorgaande wegen) op goed herkenbare en logische plekken

-    Vrachtwagens alleen als bestemmingsverkeer in het centrum toestaan (nu al snel  

     regelen, los van nieuwe plannen)

Dia presentatie Centrumplan Brummen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.