Hoe betrek je jongeren bij de politiek?

Uw welzijn, onze zorg.

1- Hoe jongeren meer  interesseren  bij de politiek.?
De politiek staat vaak ver af van de leefwereld van jongeren. En we pakken niet de kansen die er liggen.  Als er, zoals onlangs speelde,  groot onderhoud gepleegd moet worden aan een jongerenontmoetingscentrum waar ze zelf de handen voor uit de mouwen willen steken, dan is het onacceptabel dat ze eindeloos moeten wachten op geringe financiële steun en toestemming vanuit de gemeente. In de toekomst sneller ‘boter bij de vis’. Dan  wek je  interesse.

2- Hoe de jongeren te betrekken bij besluitvorming. ?
Initiatieven  van jongeren moeten meer ondersteund worden: er moet vraaggericht worden gewerkt. Jongeren hebben  geen behoefte aan initiatieven van volwassenen. Ze hebben zelf ideeën . Bij plannen  die  nauw verbonden zijn met hun leefwereld,  moeten we hen  vroegtijdig inschakelen en mee  laten denken en praten .
De jongerenwerker van SWB  doet in dit kader goed werk. Initiatieven van of door  jongeren, zoals pannakooien en trapveldjes en skatebanen worden door het CDA toegejuicht.
Daarom  ondersteunen we initiatieven voor een jongerencentrum.  Maar we moeten er rekening mee houden dat jongeren over de vormgeving en inkleuring daarvan , van mening kunnen verschillen.
Derhalve de volgende speerpunten:

We betrekken de jongeren actief bij het ontwikkelen van het jongerenbeleid.Jongerenontmoetingsplaatsen  met eigen verantwoordelijkheid voor de jongeren.Jongerenwerker blijft.Bij voorkeur en waar  mogelijk  de jongeren( bege) leiden naar sport en cultuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.