Uw Welzijn, Onze Zorg

Per 1 januari 2015 stoot het Rijk taken af naar de gemeente  op het terreinvan werk, inkomen en zorg. Meer taken, maar onvoldoende geld van het Rijk.! Wat wil het CDA?:

1     Een sociale gemeente. Er op letten dat er een soepele overgang van taken van het Rijk naar de gemeente plaats vindt. We willen behouden wat goed is. De tijd dringt! Het CDA zal het niveau van de inkomensvoorzieningen en het zorgniveau bewaken.!

De gemeente vergrijst en ontgroent. De algemene maatschappelijke voorzieningen voor jong en oud en in grote en kleine kernen, staan onder druk. Sociale - en fysieke veiligheid is naast inkomen een levensvoorwaarde.

 

2  Een veilige gemeente. Mensen moeten zich hier ‘thuis’ kunnen blijven voelen.
Maatschappelijke burgerinitiatieven steunen we ; waar mogelijk faciliteren we ze ook.


We moeten helpen de crisissfeer te doorbreken. De lokale economie versterken en woningzoekenden  in Brummen kansen  bieden.

 

3  Een vitale gemeente. We maken Brummen energieker door impulsen in voorzieningen en bedrijvigheid. We gaan echt werk maken van energieneutraliteit in 2030  

Het CDA wil  burgers in de zelfstandige gemeente Brummen  toekomst bieden.
Nieuwe bestuurlijke  inventiviteit en gezamenlijke inspanning tegen opgelegde bezuinigingen. Een heldere visie en een toekomstbestendige aanpak is vereist. Het CDA zet er zijn schouders onder!


Kijk op www.cdabrummen.nl onder standpunten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.