28 maart 2019

Vacature Voorzitter bestuur CDA Buren

Het CDA Buren is op zoek naar een nieuwe voorzitter! 

Om een idee te hebben van wat zo een functie eigenlijk inhoud, vindt u hieronder de functieomschrijving:

 

Functieomschrijving afdelingsvoorzitter m/v

Een korte beschrijving van profiel, taken en verantwoordelijkheden van een voorzitter.

De voorzitter:

 • beschikt over leidinggevende capaciteiten;
 • is in staat om andere (bestuurs)leden te enthousiastmeren;
 • kent de statuten en het huishoudelijk reglement van het CDA;
 • is in de eerste plaats gericht op het opbouwen en onderhouden van een bloeiende CDA-afdeling;
 • is geïnteresseerd in het reilen en zeilen van gemeentelijke politiek;
 • is initiatiefrijk en staat open voor nieuwe ideeën;
 • is in staat in het openbaar het woord te voeren;
 • moedigt anderen aan hun mening te laten horen;
 • is gericht op samenwerken met andere bestuursleden, met de fractie, met andere partijen en organisaties;
 • is in staat functioneringsgesprekken te voeren met raads- en bestuursleden.

Verantwoordelijkheden van de voorzitter
De voorzitter is een belangrijke schakel in de gemeentelijke afdeling. Hij is het gezicht van de afdeling binnen en buiten de partij. Maar vooral moet de voorzitter de afdeling goed laten functioneren. De voorzitter van de afdeling wordt als enig bestuurslid door de leden ‘in functie’ verkozen. Dat betekent dat de ALV moet stemmen over een nieuwe voorzitter. In de statuten van het CDA wordt vermeld dat de voorzitter bij voorkeur wordt gekozen uit een meervoudige voordracht, dat geeft de leden ook echt iets te kiezen.

In het standaardreglement gemeentelijke afdeling worden de taken van de voorzitter kort  beschreven in artikel 12:

“De voorzitter leidt de vergaderingen, regelt de werkzaamheden en zorgt voor de juiste uitvoering van de genomen besluiten, voor zover niet aan anderen opgedragen.”

Daarnaast is de voorzitter het gezicht van het CDA en vertegenwoordigt de afdeling naar buiten toe. Ook neemt de voorzitter het initiatief tot het voeren van functionerings-gesprekken met de fractieleden en de wethouder(s).

De voorzitter heeft de volgende concrete taken:

 • De voorzitter bereidt vergaderingen voor en leidt deze, is inhoudelijk op de hoogte van de agendapunten en heeft voor ogen heeft wat het doel is van de bespreking: is er sprake van besluitvorming, opiniering of een eerste verkenning? De voorzitter introduceert onderwerpen en geeft helder de lijnen aan;
 • De voorzitter zorgt dat iedereen aan het woord komt. Ook van leden die minder spraakzaam zijn mag een inbreng worden verwacht. De voorzitter schept ruimte voor inbreng en moedigt inbreng aan;
 • De voorzitter vat samen wat er besloten is en aan het eind van het agendapunt controleert hij of de aanwezigen het met de conclusies eens zijn.

Het regelen van de werkzaamheden
De voorzitter stelt in aanloop naar vergaderingen samen met de secretaris de agenda op. Gezamenlijk houden zij in de gaten welke onderwerpen besproken moeten worden en welke nieuwe ontwikkelingen op de agenda moeten komen te staan.

Alle bestuursleden zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van genomen besluiten, daarvoor zijn ze samen bestuur. Niettemin is de voorzitter de eindverantwoordelijke, die tijdens de vergadering samenvat wat besloten is en nagaat of dit besluit voldoende duidelijk is voor iedereen.

Functioneringsgesprekken: zorg voor fractie- en bestuursleden
De voorzitter houdt functioneringsgesprekken met de fractieleden. Het is daarom van belang dat de voorzitter de fractieleden regelmatig aan het werk ziet en dus fractie- en raadsvergaderingen bezoekt. Functioneringsgesprekken zijn in de eerste plaats bedoeld om wederzijds op de hoogte te blijven hoe men het optreden van beide partijen ervaart.

De voorzitter voert ook gesprekken met de bestuursleden: dit kan door middel van het functioneringsgesprek, maar ook informeler door af en toe eens te vragen of bestuursleden het nog naar hun zin hebben, of zij zich thuis voelen in hun taak en dergelijke. Naast informeren kan het nodig zijn bestuursleden te vragen voldoende tijd aan hun taak te besteden en toezeggingen na te komen.

Reageren?

Heeft u belangstelling voor deze vacature? Stuurt u dan een mail naar secretaris@cdaburen.nl. Vermeld in het onderwerp dat het om de vacature 'voorzitter bestuur CDA Buren' gaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.