26 februari 2017

25 ideeën voor een Beter Nederland. Stem 15 maart CDA

15 maart mogen wij naar de Stembus. Dit zijn de 25 ideeën waarmee het CDA klaar staat om voor de inwoners van Nederland aan de slag te gaan.  

- Maatschappelijke dienstplicht Het CDA wil jongeren meer betrekken bij de samenleving.

- Zorgbonus Kinderen,ouders, grootouders en mantelzorgers die er voor kiezen om verlof op te nemen.

- Basisbeurs in plaats van leenstelsel Wij willen zo snel mogelijk af van het leenstelsel.

- Extra investeringen veiligheid en defensie

- Verlaging eigen risico Wij willen de kosten van gezondheidszorg eerlijker verdelen.

- Extra investeringen veiligheid en defensie.

- Langer ouderschapsverlof

- Basisverzekering voor alle werkenden Dat je twee jaar krijgt doorbetaald als je ziek bent

- Meer mensen in vaste dienst Eenvoudiger en lagere belastingen

- Geen legalisering softdrugs

- Zondag familiedag

- Aanpak vechtscheidingen

- Zonder inburgeringsexamen geen verblijf

- Verheerlijken geweld strafbaar stellen

- Meer aandacht voor MKB, motor van de economie

- Naar een tijdelijke opvang van vluchtelingen

- Treiteren en geweld tegen publieke functies aanpakken

- Hogere onkostenvergoeding vrijwilligers Vrijwilligers zijn de ‘kampioenen’ van onze samenleving.

- Eerlijke boterham het CDA wil dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten

- Nederland verduurzamen het CDA Nederland wil verduurzamen

- Meer bouwen het CDA meer wil investeren in bouwen

- Betere zorg voor ouderen het CDA een betere zorg voor ouderen essentieel vindt

- Aanpak files het CDA de files wil aanpakken

- Pensioenen de uitgesproken ideeën van het CDA om ons pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst

- Regio Sommige regio's vragen extra aandacht. Dat geld voor aardbevingen in Groningen, voor de krimpgebieden of de werkgelegenheid in andere delen van het land.

Lees hier waarom het CDA de partij is voor heel Nederland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.