Op maandag 26 maart jl. namen we in de raad afscheid van ons raadslid Maurice ten Tije. Maurice is op 21 januari 2015 in de raad gekomen als opvolger van Anita Sørensen die wethouder in Maasdriel werd. In de wandelgangen zei iemand dat het hem niet opgevallen was dat Maurice maar een halve termijn erop heeft zitten, in plaats van een volle termijn. En dat typeert Maurice zijn raadslidmaatschap. Hij was namelijk erg actief, was veel in de stad aanwezig en zat goed in de materie.


Een greep uit zijn dossiers: Nog maar net in de raad zat heeft Maurice geprobeerd de raad een andere verkeersoplossing te laten kiezen dan de Ovonde. Een oplossing waar bewoners over mee hebben gedacht en die recht deed aan hun zorgen. Toen dit niet haalbaar bleek is hij opgekomen voor de veiligheid voor fietsers, voetgangers en auto's op die plek. Naast de Ovonde is Maurice voorvechter geweest van het behoud van de Albert Heijn voor de binnenstad en de beperking van winkels en Horcea bij het station. Extra winkels bij het station gaan namelijk ten koste van de gezelligheid in de binnenstad. Hij heeft een bijeenkomst georganiseerd van en voor ondernemers, samen met de landelijk trekker van de zogenaamde retaildeals, in het huidige pand van Streek. Last but not least heeft Maurice zich tijdens zijn raadwerk ingezet voor duurzaamheid. Een CDA thema bij uitstek, maar ook een thema waar Maurice gezien zijn achtergrond als Strateeg Natuur en Milieu bij de provincie Noord -Brabant veel kennis over heeft. Deze inzet uitte zich onder andere in het feit dat Maurice een van de trekkers was van de duurzaamheidsagenda en zich heeft ingezet voor een integrale kijk op de energietransitie. Ook zette hij zich continu in voor het behoud van de Redichemse Waard en voor breed draagvlak voor windmolens.

Los van het raadslidmaatschap heeft Maurice ook privé niet stilgezeten. Vlak voor zijn raadslidmaatschap is zijn Uruguayaanse vrouw Josi naar Nederland gekomen en in 2017 is zijn zoon Thomas geboren. Samen met hen is Maurice inmiddels verhuisd naar Berghem. Het CDA Culemborg dankt Maurice voor zijn betrokkenheid en inzet. Wij wensen hem samen met Josi en Thomas alle goeds toe!

Team CDA Culemborg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.