21 februari 2017

Buma: CDA is dé familiepartij

Voor het CDA is ‘Familie & Gezin’ een van de hoofdthema’s voor de verkiezingen van 15 maart. ‘Wat is een stad zonder gezinnen? Families en gezinnen zijn de basis van iedere samenleving. Zorg voor elkaar begint daar. Wij geloven dat als het met onze families en gezinnen goed gaat, het goed gaat met Nederland.

Daarom is het CDA dé familiepartij,' aldus Buma. Het CDA vindt dat het anders kan en anders moet. Sybrand Buma presenteerde tijdens de campagnemanifestatie in Den Haag vrijdagavond het 14 puntenplan voor Families en gezinnen.

Wij willen meer ruimte bieden voor ouders om werk en thuis te combineren. Een langer ouderschapsverlof, voor moeders én vaders. We moeten de zondag beschermen als familiedag van de 24-uurs economie, waar alles draait om consumeren. Wij ondersteunen ouders in de opvoeding. Door grenzen te stellen aan alcohol en drugs, door de terugkeer van de basisbeurs, zodat alle kinderen weer hun talenten kunnen ontwikkelen. Het besef van gemeenschapszin zetten we kracht bij door de invoering van een maatschappelijke dienstplicht. En wij bieden meer financiële armslag door lagere belasting voor gezinnen, door gerichte hulp aan gezinnen in armoede, steun voor mantelzorgers en meer zekerheid door een vaste baan.

Tot slot spreken wij de ouders aan op hun verantwoordelijkheid. Daarom doen wij het voorstel dat ook de ouders van kinderen tussen 14 en 18 aansprakelijk kunnen worden gesteld bij schade of criminaliteit door hun kinderen. Nu staan de slachtoffers te vaak in de kou. De jonge daders hebben geen geld, en de ouders kijken de andere kant uit. 

Bekijk hier de 14 voorstellen van het CDA voor families en gezinnen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.