Een grote groep lokale CDA-ers heeft afgelopen maand een resolutie voorbereid voor het landelijk CDA-congres op 9 februari in Amsterdam. Deze resolutie roept op om tot een oplossing te komen voor in Nederland gewortelde kinderen waarvoor al langer dan vijf jaar een verblijfsrechtelijke procedure loopt. Het CDA Culemborg is mede-indiener van deze resolutie.


De resolutie kan op steun rekenen van een zeer grote groep individuele CDA-leden, het CDAV en provinciale en lokale CDA-afdelingen. De indieners hebben moeite met de gevolgen voor de langdurig in Nederland verblijvende kinderen die (dreigen te) worden uitgezet als gevolg van de huidige toepassing van de regels van het kinderpardon.

De indieners vinden dat kinderen niet de dupe mogen zijn van de discussie over de oorzaken, verantwoordelijkheden van ouders en de Staat, of personeelstekorten bij de IND. Kinderen hebben recht op bescherming. Daar moet een partij als het CDA te allen tijde voor blijven staan.

De indieners willen daarom dat in 2019 nieuwe, uitvoerbare wetgeving wordt uitgewerkt waardoor toekomstige verblijfsrechtelijke procedures voor gezinnen met kinderen binnen vijf jaar worden afgerond. Voor kinderen die al langer dan vijf jaar te maken hebben met een verblijfsrechtelijke procedure willen de indieners dat wordt gezorgd voor een oplossing waarbij het wetenschappelijk onderzoek van professor E. Scherder e.a. (de “Schadenota”) als uitgangspunt wordt genomen.

De fractie van het CDA Culemborg steunt het uitgesproken standpunt van de CDA Tweede Kamerfractie zoals deze op 20 januari 2019 bekend heeft gemaakt om te willen komen tot een soepelere toepassing van het kinderpardon. Dit plan van het CDA, samen met D66, is in lijn met de resolutie die vanuit de lokale CDA-ers is opgesteld. Deze resolutie zal nu ter ondersteuning van dit standpunt van de CDA Tweede Kamerfractie op het partijcongres worden ingediend. 

Het CDA Culemborg heeft voor de zomer al haar steun uitgesproken aan een lokale motie in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Nicolien de Geus "Voor ons is het cruciaal dat het kind centraal staat en de menselijke maat wordt gehanteerd."CDA raadslid Marco van Zandwijk vult haar aan "Als raadsleden staan wij hierin niet alleen. Landelijk stemde in meer dan 100 gemeenten reeds meer dan 400 CDA raadsleden voor een motie “Kinderpardongemeenten'. Dat zijn cijfers die te denken geven, althans wel voor mij als inwoner van deze stad en als raadslid voor het CDA."

Meer informatie:
Een toelichting op de totstandkoming van de resolutie is online terug te luisteren via deze Uitzending van 'Dit is de dag' op Radio 1.

Uw gemeente ook een Kinderpardongemeente? Het burgerinitiatief Kinderpardon uit Culemborg zocht het uit.

Lees ook het eerder opgestelde nieuwsbericht. Vanzelfsprekend volgen we de ontwikkelingen in Den Haag op de voet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.