Het nieuws dat CDA Tweede Kamerlid, Pieter Omtzigt, zijn lidmaatschap van het CDA heeft opgezegd maakt veel los. Als afdeling krijgen wij regelmatig de vraag hoe wij ons als lokale CDA afdeling tot deze situatie verhouden. Pieter Omtzigt heeft immers een breed draagvlak binnen de CDA achterban en ook bij Culemborgse kiezers. Bij de recente verkiezingen van de Tweede Kamer gingen in Culemborg 464 stemmen naar Omtzigt en 663 naar partijleider Hoekstra. Volgens de lokale afdeling spreekt daaruit veel waardering voor hun inzet in de afgelopen jaren. Het zegt daarnaast ook iets over wat onze kiezers van een volksvertegenwoordiger verwachten.

Als lokale afdeling volgen wij de ontwikkelingen binnen het landelijke CDA op de voet. Landelijk, provinciaal en lokaal zijn leden met elkaar in gesprek over hoe het verder moet. Er wordt op dit moment een nadrukkelijk appèl gedaan op de partij en haar leden. Haar wordt gevraagd om kritisch naar zichzelf te kijken. Misschien nog wel meer dan de andere letters in onze partijnaam heeft de A daarbij een richtinggevende betekenis. Richtinggevend voor de wijze waarop samenleving en overheid samen vraagstukken oplossen en samen opkomen voor wie dat nodig heeft.

In de ontstane situatie gaat het volgens de lokale afdeling niet alleen om verschillen van mening over de inhoudelijke standpunten en de partijkoers, maar ook om hoe mensen, binnen onze partij, zich tot elkaar verhouden en welk gedrag zij daarin laten zien. Kiezers verwachten een gedrag dat past bij de inhoud. Landelijk is dat niet anders dan lokaal. Lokaal staan onze volksvertegenwoordigers voor de christendemocratische kernwaarden waarop onze partij gefundeerd is, namelijk solidariteit, publieke gerechtigheid, rentmeesterschap en een gespreide verantwoordelijkheid. Als afdeling blijven wij trouw aan deze kernwaarden, zijn hierop aanspreekbaar en passen dit toe voor de stap naar een zorgzaam, duurzaam en ondernemend Culemborg. De komende periode wordt geschreven aan het lokale verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2022-2026. We staan open voor iedereen die hierover met ons in gesprek wenst te gaan.

Als afdeling willen wij vooral naar de toekomst kijken. Die toekomst begint vandaag en op lokaal niveau. De huidige inzet van onze landelijke partijvoorzitter Marnix van Rij geeft ons het beeld dat de partij aangeslagen, maar niet verslagen is. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat onze partij zich weet te herpakken. Zij aan Zij. Dit zodat de kiezer weet waar deze aan toe is met een stem op het CDA Culemborg in 2022. 

U kunt op ons blijven rekenen.

Namens bestuur en fractie

Nicolien de Geus, Fractievoorzitter CDA Culemborg  (Nicolien.de.Geus@raadslid.culemborg .nl)
Marco van Zandwijk, Raadslid CDA Culemborg (Marco.van.Zandwijk@raadslid.culemborg .nl)
Patrick Wanders, Secretaris CDA Culemborg (Patrick.wanders@outlook. com)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.