Met een vandaag verstuurde brief aan fractievoorzitter Heerma en partijvoorzitter Ploum roept een groeiende groep van lokale CDA afdelingen de landelijke partijtop op om het landelijke standpunt rond de 500 weeskinderen die vastzitten in Griekse vluchtelingenkampen aan te passen. Eerder besloot het kabinet geen van deze kinderen op te nemen. Diverse lokale CDA afdelingen leggen zich niet bij dit standpunt neer. Inmiddels hebben meer dan veertig lokale afdelingen hun krachten gebundeld. Waaronder ook de lokale CDA afdeling uit Culemborg na het raadplegen van haar leden. 

De problematiek rondom de opname van 500 weeskinderen is al geruime tijd onderwerp van gesprek binnen het kabinet. De regering van Griekenland vroeg vorige maand in het licht van de corona crisis andere EU-landen om hulp bij de opvang van 2500 verweesde vluchtelingenkinderen. Naast diverse Europese landen verklaarden reeds ruim vijftig gemeenten (waaronder ook Culemborg) uit het hele land zich bereid om 500 van deze weeskinderen op te nemen. Het kabinet besloot echter aan dit aanbod geen gehoor te geven.

Net als bij de eerdere verruiming van het Kinderpardon heeft ook nu het CDA weer een sleutelrol. De gezamenlijke oproep van de CDA afdelingen lijkt namelijk sterk op de, uiteindelijk succesvolle, acties rond het kinderpardon begin 2019. Lokale afdelingen en prominenten leden uit de toenmalige ‘kinderpardoncoalitie’ richten zich ook deze keer tot het hoofdbestuur. Ditmaal is de coalitie echter breder. Zo roepen naast lokale afdelingen nu ook meerdere provinciale afdelingen het hoofdbestuur op het standpunt aan te passen.

Naast de lokale afdelingen spreken ook diverse prominente leden binnen het CDA hun steun voor deze oproep tot opname van deze 500 weeskinderen uit. De lokale CDA afdeling zal deze ontwikkeling blijven volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.