De lokale CDA afdeling is op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden. Wij zijn een brede volkspartij die dicht bij de mensen staat. Dit vanuit sterke lokale en regionale wortels en met een rijke verscheidenheid aan mensen. 


Voor het bestuur van het CDA Culemborg zijn wij op zoek naar kandidaten voor verschillende functies. Het bestuur van de lokale CDA afdeling is verantwoordelijk voor de leiding van de afdeling. Het bestuur werkt samen met de fractie, organiseert 2 keer per jaar een ALV en is eindverantwoordelijk voor de financiën. Zij bewaakt daarnaast de politieke koers voor de langere termijn. Deze functies zijn onbezoldigd.

Vacatures bestuur
Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor alle drie de functies geldt dat zij/hij: 
– een betrokken CDA-er is (of wil worden) en dat ook wenst uit te stralen 
– het leuk vindt om samen met inwoners en CDA-ers onze stad beter te maken
– in staat is bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuur
– zo mogelijk een netwerk heeft in de partij én in de samenleving
– een teamspeler is, met een koel hoofd en een warm hart
– beschikt over voldoende tijd (circa 2 uur per week) en deze flexibel in kan zetten
– geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van gemeentelijke politiek
– in staat is om nieuwe leden te activeren en bestaande leden betrokken te houden
– bereid is namens de afdeling aanwezig te zijn bij vergaderingen in de regio
– over leidinggevende en organisatorische kwaliteiten beschikt – communicatief vaardig is.

Interesse
Iets voor jou? Of kent u wellicht iemand in uw omgeving die voor een bestuursfunctie binnen het CDA Culemborg open staat? Voor meer informatie over de bestuursfuncties (bijvoorbeeld een overzicht in bestuurstaken) kan contact worden gezocht met waarnemend voorzitter Marco van Zandwijk.  

Lees hier > de volledige oproep om een eerste indruk van de bestuursfuncties te krijgen

Extra handjes 
Om permanent in contact te blijven met de inwoners van Culemborg is het voor de afdeling ook belangrijk om zichtbaar te zijn in sociale media (facebook en twitter), de website www.CDACulemborg.nl up to date te houden, te spreken met de inwoners, thema-avonden te organiseren etc. Dit zou vaker kunnen worden georganiseerd, maar dit kost tijd, energie en specifieke expertise. Ziet u niets in een bestuursfunctie, maar wilt u toch iets doen om de lokale CDA afdeling te ondersteunen? Ook hiervoor kunnen wij altijd extra handen gebruiken.

De lokale afdeling CDA Culemborg kijkt uit naar mogelijke reacties.

Marco van Zandwijk | Waarnemend voorzitter | 06-4791 6249  | marcovanzandwijk@hotmail.com
Nicolien de Geus | Fractievoorzitter |  06-4791 6249  |   nicoliendb@hotmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.