Het CDA Culemborg wil zoals eerder aangegeven geen vervuild slib in de Redichemse Waard. Waarom dit standpunt nu nogmaals benadrukken? Daar zijn voor ons vier redenen voor.

1. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de mogelijk negatieve effecten voor natuur, recreatie en sport.

2. Er is nog altijd geen duidelijkheid naar inwoners. De tijd dat er voor inwoners duidelijkheid komt over wat er met de Redichemse Waard gaat gebeuren, is inmiddels opgelopen tot bijna drie jaren. Het is langer dan een jaar geleden dat betrokken partijen er samen uit proberen te komen.

3. De verantwoordelijk wethouder heeft in een politiek debat als lijsttrekker duidelijk aangegeven dat storten van vervuild slib moet kunnen. Dit terwijl de D66 wethouder op vragen van het CDA nog benadrukte dat er geen inhoudelijke zaken naar buiten gebracht zouden worden omwille van het proces met zoveel tegenstrijdige belangen.

4. Op 21 maart as. vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het onderwerp ‘Redichemse waard’ verdient een duidelijk standpunt van de politieke partijen, zodat Culemborgers dit mee kunnen nemen in hun keuze voor een stem aan een van de politieke partijen.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad, mede op initiatief van het CDA ingestemd met een laatste ultieme poging om er met de betrokken partijen uit te komen onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider. Momenteel vinden de gesprekken nog steeds plaats tussen de gemeente, het collectief Redichemse Waard (veel verenigingen en liefhebbers van natuur, recreatie en sport), de eigenaar van het gebied en een projectontwikkelaar. De laatste twee willen geld verdienen met het storten van vervuild slib. 

Het CDA Culemborg heeft daarbij het uitgangspunt ingebracht dat er GEEN vervuild slib wordt gestort. Het CDA heeft aangedrongen op duidelijkheid voor inwoners over de toekomst van de Redichemse Waard rond de zomer van 2017. Nu er keer op keer uitstel wordt gevraagd en het geven van duidelijkheid nu ook over de verkiezingen lijkt te worden getild, is het genoeg. Het is voor de politiek nu tijd om kleur te bekennen. Kiezen we voor een schone toekomst voor onze Redichemse Waard of het risicovol storten van vervuild slib? Voor het CDA Culemborg is er geen twijfel. We gaan uit van ons erfpachtrecht voor de komende 40 jaar en geven duidelijkheid aan iedereen: het risico is te groot en daarom kiest het CDA voor geen slibstort in de Redichemse Waard. De gemeente moet streng handhaven op ongewenste ontwikkelingen en samen met het collectief en andere vrijwilligers inzetten op een kwaliteitsimpuls voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. 

Lees hier ons nieuwsbericht van vorig jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.