10 augustus 2017

CDA maakt zich hard voor extra geld voor verbetering veiligheid

Tijdens de behandeling van de voorjaarsrapportage heeft het CDA Culemborg zich hard gemaakt extra geld in te zetten voor de verbetering van de veiligheid in de stad. Inwoners weten vaak goed wat er leeft in hun eigen straat. Zij hebben ideeën over waar en hoe het beter kan. In Culemborg is er nog veel winst te behalen op het gebied van veiligheid en veiligheidsgevoel. Om dit te verbeteren kunnen deze ideeën van inwoners worden ingezet. Uit de gemeentelijke voorjaarsrapportage, zoals deze voor de zomer 2017 is behandeld in de raad, bleek dat er minder geld beschikbaar zou komen voor veiligheid. Het CDA heeft hier samen met andere partijen een stokje voor gestoken door een amendement in te dienen om inwoners de mogelijkheid te bieden hun ideeën in te brengen. Zodoende kan dit geld alsnog worden ingezet voor het verbeteren van de veiligheid in Culemborg. Het amendement is aangenomen en het college gaat er voor zorgen dat dit wordt uitgevoerd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.