Het CDA Culemborg heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over het isoleren van woningen. De gemeente kan en moet een belangrijke rol spelen bij de stimulering van het isoleren van woningen, zo vindt het CDA. Slecht geïsoleerde koopwoningen en huishoudens met een laag besteedbaar inkomen en een hoge energierekening moeten daarbij als eerste aan de beurt komen.

Eerder kwam het CDA op landelijk niveau samen met de ChristenUnie en Groenlinks met het voorstel voor een Nationaal Isolatieprogramma om het isoleren van woningen sneller, slimmer en socialer te maken. Inmiddels heeft het Rijk met brede steun in de Tweede Kamer een Nationaal Isolatieprogramma opgezet. Gemeenten kunnen vanaf medio 2022 aanspraak maken op bijna € 150 miljoen die beschikbaar is voor een lokale aanpak. Het CDA roept de gemeente op om actief aan de slag te gaan met het isoleren van woningen en daarbij aan te sluiten bij het Nationaal Isolatieprogramma. Budget dat de gemeente dit jaar nog beschikbaar heeft voor het laten opstellen van 2 of 3 wijkuitvoeringsplannen ziet het CDA liever ingezet in projecten die directe bijdragen aan besparingen.

CDA-woordvoerder Marco van Zandwijk “Het CDA wil een klimaataanpak die iedereen kan begrijpen en kan meemaken. Wij zien daarbij ook een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd. Door maatwerk te leveren is de gemeente in staat om veel meer huishoudens te bereiken dan via een landelijke aanpak. Daarbij moeten wij ook oog hebben voor mensen die rond moeten komen met een klein pensioen of inkomen. Een gemeentelijk isolatieprogramma is wat ons betreft dan ook dé ideale manier om het stimuleren van isolatie lokaal verder uit te werken. Dit op een manier die Culemborg past”.

Inwoners die tot de doelgroep horen (koopwoning, laag besteedbaar inkomen en hoge energierekening) kunnen op twee manier in actie komen.
1. Bezoek het Energieloket in de Energiewinkel aan de Oude vismarkt 13. Maak een afspraak met een energiecoach of loop binnen tijdens het inloopspreekuur.   Openingstijden en adres Energieloket Culemborg (energieloketrivierenland.nl) 
2. Wanneer u hierbij vastloopt of niet verder komt mag u ook een mail sturen naar marco.van.zandwijk@raadslid.culemborg.nl

Meer informatie:
De door het CDA Culemborg gestelde schriftelijke vragen zijn hier te downloaden.
Lees ook het landelijke actieplan van Christenunie, CDA en GroenLinks met daarin twaalf voorstellen om sneller, slimmer en socialer woningen te gaan isoleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.