In een zorgzame stad krijgt iedereen kansen. Maar sommige mensen hebben niet altijd de mogelijkheden om die kansen te pakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die in armoede leven. Om in de komende raadsperiode te kunnen werken aan een actief armoedebeleid, stelde het CDA Culemborg een 'Gelijke kansen pamflet' samen.


Ook in Culemborg zijn er inwoners die leven in armoede. Dit heeft grote invloed op de gezondheid en het functioneren van deze inwoners en hun kinderen. Op dit moment gebeurt er in Culemborg al heel veel om armoede te bestrijden. Toch hebben wij nog steeds te maken met schrijnende situaties waar mensen en hun kinderen in de armoede terecht zijn gekomen en hier niet meer uit komen. Het CDA zet zich in voor de aanpak van armoede onder andere door werk te maken van het terugdringen van de wachtlijsten in de schuldhulpverlening. Ook is recent (mede door een motie van het CDA) Werkzaak gestart met het bieden van gesprekken met klanten in Culemborg, zodat inwoners niet naar Tiel of Geldermalsen hoeven.

Kandidaat raadslid Jack van de Akker kwam in de afgelopen jaren veel schrijnende situaties tegen. Als coördinator van Schuldhulpmaatje verzamelde hij met andere schulphulpmaatjes knelpunten die om een landelijke aanpak vragen.“Veel schrijnende situaties komen voort uit een opeenstapeling van gebeurtenissen of hulp en ondersteuning die te laat kon worden ingezet” concludeert Van den Akker. “Veel schulden ontstaan door ingewikkelde regelingen en of procedures. De incasso-maatregelen zouden meer gericht moeten zijn op de draagkracht van schuldenaars. De oproep die het kandidaat raadslid aan politiek Den Haag dan ook mee wil geven is; ‘Kies voor mensen in plaats van regels’. Om deze oproep concreet te maken nodigde de lokale CDA afdeling het Tweede kamerlid René Peters uit voor een werkbezoek in Culemborg. Het kamerlid mocht zowel een ‘Ouderenpamflet’ als een ‘Gelijke Kansen pamflet’ in ontvangst nemen. In het 'Gelijke kansen pamflet' staan een aantal voorbeeldsituaties uit de schuldhulpverlening waarvoor het CDA Culemborg graag landelijke oplossing ziet.

Download het 'Gelijke kansen pamflet'

De in dit pamflet aangedragen voorbeelden uit de praktijk van de Schuldhulpverlening komen van opgevraagde inzichten bij de Culemborgse Schuldhulpmaatjes. 

Zelf hulp nodig? Bekijk hier hun website.   http://www.shmculemborg.nl/ 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.