22 januari 2018

CDA kiest voor veiligheid en leefbaarheid bij Masterplan Parijsch 3.0

In de gemeenteraad heeft er besluitvorming plaatsgevonden over het Masterplan Parijsch 3.0. De inbreng van het CDA is er op gericht geweest de veiligheid en leefbaarheid van de plannen te vergroten. Het CDA vindt dat uit het hele Masterplan Parijsch spreekt dat de gemeente water bij de wijn heeft moeten doen in de onderhandelingen over de verdere invulling van Parijsch. Dit gaat allemaal ten koste van de kwaliteit van het plan en dus van het woongenot van de Culemborgers. Een gevolg hiervan is onder andere de bezuiniging op de verkeersafwikkeling.  Zeker omdat er wel degelijk financiële mogelijkheden zijn vindt het CDA het jammer om op een plan als deze waar we decennialang profijt dan wel last van hebben, in te boeten op veiligheid en leefbaarheid. Het CDA heeft daarom op 22 januari diverse amendementen (wijzigingen op het voorstel) ingediend of gesteund die de veiligheid en leefbaarheid van het plan borgen.

De strekking van de ingediende amendementen is als volgt:

  • Er is opdracht gegeven om een plan te maken de kwaliteitsverbetering van de inrichting als bijvoorbeeld speelplekken, groen en de leefbaarheid. (aangenomen)
  • De kruisingen Distelvlinderlaan en Prijsseweg met de Laan naar Parijsch zijn voorzien van een rotonde t.b.v. veiligheid en doorstroming. (aangenomen)
  • Als blijkt dat de doorstroming niet voldoende is de mogelijkheid blijft om de infrastructuur aan te passen. (niet aangenomen).

Daarnaast heeft het CDA aangegeven het belangrijk te vinden om zo snel mogelijk de hoofdinfrastructuur en dan met name de Laan naar Parijsch aan te leggen. Doordat er steeds meer inwoners in de wijk komen wonen, neemt ook het verkeer toe en komt de veiligheid in het gedrang. Inwoners verdienen een veilige en goede ontsluitingsweg en deze moet er wat het CDA betreft snel komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.