Het CDA Culemborg heeft inwoners van Culemborg gevraagd mee te denken over hoe we in Culemborg respectvoller met elkaar om kunnen gaan. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat mensen zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar omgaan. Zien we nog wel om naar elkaar en, voelen we ons nog wel gerespecteerd op straat?


CDA Culemborg deelt deze zorgen en heeft tijdens de Week van Respect (5 tot 11 november) samen met 60 gemeenten meegedaan aan onderzoek. In dit onderzoek is onderzocht hoe mensen in onze stad vinden dat het met respect gesteld is en wat er beter kan.


De resultaten van de enquête zijn hier te downloaden.

Wat blijkt: Het belang van respect  leeft onder de respondenten. De tendens is dat veel mensen hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan, en veel mensen ook tevreden zijn over hoe respectvol mensen in hun gemeente met elkaar omgaan. Het gebrek aan respect zien de respondenten vooral terug via uitingen op de sociale media. Elkaar uit laten praten bij meningsverschillen vinden mensen lastig.  De wijze waarop daar in onze regio over wordt gedacht wijkt daarbij niet af van het landelijke gemiddelde.

De lokale CDA afdeling gebruik Twitter (via @CDA_Culemborg) en Facebook. Daarbij doen wij zelf altijd bijzonder ons best om op een constructieve manier onze bijdrage te leveren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.