Zowel landelijk, regionaal, als lokaal wordt volop gewerkt aan de ambities om de stad te vergroenen en te verduurzamen. Het CDA zet bij deze ontwikkeling steeds in op de voorbeeldfunctie die de gemeente daar zelf bij heeft. Daarnaast zal de gemeente ook ontwikkelingen die uit de stad komen maximaal moeten willen faciliteren.

Om op grote schaal verduurzaming te faciliteren is soms voorfinanciering nodig. Een startbedrag om iets op gang te brengen. Daarnaast kan het in een tijdperk dat er structureel bezuinigt moet worden, ook verstandig zijn om op onderdelen juist te investeren. Investeren aan de voorkant is vaak nodig, om aan de achterkant resultaat te halen. Om deze voorfinanciering en-of slimme investeringen mogelijk te maken heeft het CDA bij de behandeling van de begroting van 2020 er voor gepleit om de de vrijvallende precario-gelden te storten in een een ontwikkelfonds. Een fonds dat investeringen met (maatschappelijk) rendement in onze stad mogelijk moet maken. Een fonds dat kan worden ingezet als cofinanciering om geldstromen bij derden bijvoorbeeld Provincie of het Rijk los te weken, of als borgstelling bij projecten. Op deze manier kunnen wij de precario gelden echt laten renderen voor de stad.

Het voorstel van het CDA moet een alternatief gaan vormen op de ingediende motie bij de begroting van de VVD. In die motie riep deze partij op om het geld dat inwoners hebben betaald aan energiebelasting terug te geven aan de huishoudens. Het CDA wil dit bedrag ook terug laten vloeien naar de huishoudens maar niet door deze 1 op 1 terug te geven. “Om onze stad in beweging te krijgen zijn er voor het CDA geen 12.000 kleine druppels op een groeiende plaat, maar één grote golf nodig” aldus de Geus tijdens de algemene beschouwingen.

De komende periode moet worden bekeken of het Ontwikkelfonds er ook kan komen. Eerste gesprekken hierover met andere partijen zijn al opgestart.

Lees meer over ons standpunt ten aanzien van invulling regionaal klimaatbeleid of het belang van draagvlak rondom klimaatbeleid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.