Het CDA Culemborg is meer dan tevreden met de voorproef van het inmiddels aan inwoners gepresenteerde concept van de publieksversie van het raadsprogramma. Het raadsprogramma 'Ruimte voor de Stad' maakt duidelijk waarmee de gemeenteraad aan de slag wenst te gaan. 


Naast een 'raadsagenda' vormt het raadsprogramma ook een duidelijke opdracht aan het nieuw te vormen college. In deze opdracht wordt prioriteit gegeven aan thema's die ook voor het  CDA belangrijk zijn. Denk aan keuze's voor Duurzaamheid, ruimte om te Ondernemen, dit in een Zorgzame stad waarin iedereen (jong en oud) mee kan doen en kansen krijgt. 

Het CDA kijkt terug op een intensief traject. Goed dat zeven fracties actief hebben meegewerkt aan de inhoud van het programma dat nu voor ons ligt. Een agenda die niet dichtgetimmerd is, maar ook ruimte biedt om daar soms op niveau van de stad, soms op het niveau van de wijk of individu in de komende jaren mee aan de slag te gaan. Dit op een manier die past bij Culemborg als ook het CDA. Verantwoordelijkheid nemen waar nodig en loslaten als dat kan. 

Het CDA heeft in de achterliggende periode steeds de inhoud leidend laten zijn in haar medewerking aan de totstandkoming van het huidige raadsprogramma. In het programma zien wij dat er prioriteit gegeven gaat worden aan zaken die wij belangrijk vinden. Denk daarbij aan de volgende zaken:
+ andere houding van de gemeente
+ voortzetten actief armoedbeleid (oa. Preventief karakter)
+ gelijke kansen voor iedereen (oa. vanuit verbinding zorg, sport, buurt, welzijn, cultuur, onderwijs)
+ zorg dichtbij en op maat georganiseerd (oa. mens ipv regels centraal)
+ vergroten zeggenschap op niveau van buurt en wijk (oa. buurt bestuurt)
+ op peil houden sport- en cultuurvoorzieningen (oa. toegankelijkheid en verduurzaming)
+ ruimte voor initiatief en ondernemen (oa. faciliterend ipv controlerend)
+ gemeentelijke voorbeeldfunctie op gebied verduurzaming (oa. maatschappelijk vastgoed) + verbeteren verkeersveiligheid (oa, integrale afweging duurzaamheid, bereikbaarheid en veiligheid)

Op dit moment worden de puntjes op de i van het programma gezet en inmiddels heeft formateur Jan Greeven 4 kandidaat-wethouders voorgesteld. Een van deze kandidaten is de door het CDA voorgedragen kandidaat Simon Buwalda.

De bedoeling is om het programma op 28 juni as. vast te stellen en in deze raadsvergadering ook de collegeleden te benoemen. Wij kijken uit naar dit moment. Het CDA gaat graag aan de slag met het nieuwe raadsprogramma. Dit in samenwerking met inwoners, ondernemers en het nieuwe college.

Meer informatie:
Lees de publieksversie van het Raadsprogramma 'Ruimte voor de Stad'
Lees ook het verschenen artikel in de Culemborgse Courant van 12 juni 2018
Lees ook het verschenen artikel in de Culemborgse Courant van 15 juni 2018
Lees ook het dossier op de gemeentelijke website 

Foto: Culemborgse Courant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.